Σταθμός Εικονικού Πεδίου: χρήση περιβάλλοντος εικονικής πραγματικότητας για εργασία πεδίου στον τομέα της Οικολογίας στη μελέτη Βιολογίας επιπέδου Α

Στα πλαίσια του μαθήματος “Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα στη Διδασκαλία της Βιολογίας” καλέστηκα να μελετήσω ένα επιστημονικό άρθρο σχετικό με την εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Βιολογίας. Επέλεξα μια παλαιότερη δημοσίευση των Poland et al. (2003). Στη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιείται ένας Σταθμός Εικονικού Πεδίου, όπου οι μαθητές καλούνται να εξοικειωθούν με τον τρόπο που […]

Εννοιολογικός χάρτης

Cmap: διαδραστικοί εννοιολογικοί χάρτες

Ένας εννοιολογικός χάρτης είναι ένα διάγραμμα που απεικονίζει γραφικά τη συσχέτιση μεταξύ διαφόρων εννοιών. Οι εννοιολογικοί χάρτες αποτελούν ένα εύχρηστο εργαλείο που μπορεί να μετατρέψει ένα στείρο κείμενο σε μια ενδιαφέρουσα και κατανοητή για τους μαθητές απεικόνηση. Μέσω τέτοιων χαρτών οι εκπαιδευτικοί στοχεύουν στη μάθηση με νόηση αντί για την αποστήθιση, με την οποία έχουν ταλαιπωρηθεί για […]

Κώδικας wiki

Το λογισμικό MediaWiki χρησιμοποιείται από πλήθος ιστοτόπων, εταιριών και οργανισμών. Επίσης, εξουσιοδοτεί τη Wikipedia. Είναι πολύγλωσσο, δωρεάν και ανοιχτό, προσαρμόσιμο και φυσικά απόλυτα αξιόπιστο. Ο κώδικας wiki υπάρχει διαθέσιμός εδώ. Στα πλαίσια του μαθήματος “Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα στη Διδασκαλία της Βιολογίας” καλέστηκα να χρησιμοποιήσω τον κώδικα wiki για να προσθέσω υλικό στην στη σελίδα […]

Wikipedia: το λήμμα Actinobaccillus succinogenes

Στα πλαίσια του ΔΠΜΣ “Διδακτική της Βιολογίας”, καλέστηκα, στην προσπάθεια μου να εξοικειωθώ με το περιβάλλον της πλατφόρμας, να προσθέσω ένα νέο λήμμα στα ελληνικά στη Wikipedia. Επέλεξα το βακτήριο Actinobaccilus succinogenes, τον οργανισμό με τον οποίο δούλεψα ερευνητικά στα πλαίσια της μεταπτυχιακής ερευνητικής μου μελέτης. Το βακτήριο Actinobacillus succinogenes χρησιμοποιείται πολύ συχνά στις μικροβιακές […]

Wikipedia

Wikipedia: η συνεισφορά μου

Η Wikipedia, η ελεύθερη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια, είναι μια ευρέως γνωστή πλατφόρμα, κι αποτελεί σχεδόν πάντοτε το πρωτό αποτέλεσμα στην αναζήτηση οποιασδήποτε λέξεις στο Google. Ελεύθερη γιατί καθένας, δημιουργώντας ένα προφίλ χρήστη, μπορεί να συμβάλει στον εμπλουτισμό της, με προσθήκη νέων λημμάτων και διορθώσεις των υπάρχοντων. Είναι μια πολυγλωσσική εγκυκλοπαίδεια, με συνεισφορές σε 310 γλώσσες. Στα πλαίσια […]