Ξυπνάς μεσημέρι, έξω βρέχει και με δυσκολία προσεγγίζεις την αυλόπορτα του σχολείου σου, παρ΄όλα αυτά έχεις την όρεξη να διαβάσεις. Σκέφτεσαι τι καλά που θα ήταν να υπάρχει μια εφαρμογή που να προσφέρει εξ αποστάσεως μαθήματα. Thank God , υπάρχει το Moodle! Πρόκειται για μία πλατφόρμα, πάνω στην οποία ο εκπαιδευτικός μπορεί να στήσει το δικό του μάθημα, χρησιμοποιώντας μια γκάμα εργαλείων και οπτικοακουστικών μέσων που επιτρέπουν αφενός την κατανόηση της διδακτέας ύλης και αφετέρου την επικοινωνία, επεξήγηση και τη συνεργασία των μαθητών.Συγκεκριμένα υπάρχει η επιλογή δραστηριοτήτων και πόρων, τα οποία επιτρέπουν τη συνεργατική συγγραφή κειμένων, βάσης δεδομένων και άλλου τύπου εργασιών, τη θετική ανατροφοδότηση, την αξιολόγηση από τους ίδιους τους μαθητές. Αποτέλεσμα είναι ο πιο διασκεδαστικός τρόπος μάθησης, ο οποίος ανεξαρτητοποιείται από τις οδηγίες του καθηγητή. Όλα αυτά στο ζεστό κλίμα και την άνεση του σπιτιού σου, την ώρα που εσύ νιώθεις δημιουργικός και αποδοτικός!

Στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού δημιουργήσαμε την προσωπική σελίδα-μάθημα στην πλατφόρμα. Όσον αφορά την τη δική μου συνεισφορά, επέλεξα τη διδασκαλία του πρώτου κεφαλαίου της Βιολογίας Κατεύθυνσης Γ΄Λυκείου, Το γενετικό υλικό, και συγκεκριμένα τις σελίδες 17-21. Ο σχεδιασμός των μαθημάτων απαιτεί αναλυτικές οδηγίες, βήμα προς βήμα, που αφορούν τις δραστηριότητες που ανατίθενται στους μαθητές. Έτσι στο πρώτο μέρος αναλύονται τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν και τους σκοπούς που αυτά εξυπηρετούν.

Εικόνα 1. Στόχοι μαθήματος

Η κεντρική ιδέα του τρόπου διδασκαλίας που ακολουθείται είναι ο επιμέρους διαχωρισμός της ενότητας σε μικρότερες υπο-ενότητες με στόχο την απλοποίηση και την κατανόηση της κάθε έννοιας στο μέγιστο βαθμό. Αρχικά γίνεται μια προσπάθεια ενεργοποίησης των μαθητών μέσω μιας εικόνας και της ερώτησης ” Ποιο από τα βιομόρια συνιστά το γενετικό υλικό για τους περισσότερους οργανισμούς; ” , μέσω της οποίας θα αποκαλύπτονταν πολλές παρανοήσεις στο φόρουμ.

Εικόνα 2. Εισαγωγή στο μάθημα

Στη συνέχεια περιγράφονται και επεξηγούνται τα πειράματα τα οποία καθιέρωσαν το DNA ως το γενετικό υλικό, καθώς και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο βίντεο και εικόνες, ενώ μετά από κάθε δραστηριότητα υπάρχει αντίστοιχο φύλλο εργασίας με επαναληπτικές ερωτήσεις. Το ίδιο μοτίβο ακολουθείται και στην περιγραφή των νουκλεοτιδίων, της πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας και των ιδιοτήτων του γενετικού υλικού.

Στο τελευταίο μέρος γίνεται η ανακεφαλαίωση μέσω ερωτήσεων.Παράλληλα αναδεικνύεται ο ρόλος του γενετικού υλικού στην καθημερινή ζωή και συγκεκριμένα οι εφαρμογές της γενετικής μέσω ενός ολιγόλεπτου βίντεο.

Εικόνα 3. Ανακεφαλαίωση μαθήματος
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

One thought on “Βιομαθήματα: μαθήματα Βιολογίας στην άνεση του δωματίου σου μέσω της πλατφόρμας του Moodle”

Leave a Reply