Ήρθαμε να ταράξουμε τα νερά της Wikipedia…

Σε μία απλή περιήγηση στις πλατφόρμες αναζήτησης του διαδικτύου η πρώτη επιλογή τις περισσότερες φορές είναι κάποιο λήμμα της Wikipedia. Όπως τονίζεται και στο λογότυπό της, πρόκειται για την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια, στην οποία γράφουμε συμμετοχικά. Τα άρθρα που συγκαταλέγονται στη βάση δεδομένων της πλατφόρμας γράφονται από τους εγγεγραμμένους και μη χρήστες της και προορίζονται για…

Read More

Κώδικας Wiki… ή αλλιώς στη γλώσσα των υπολογιστών

Από αρχαιοτάτων χρόνων υπήρχε η ανάγκη για τη δημιουργία μιας κοινής γλώσσας επικοινωνίας μεταξύ ομάδων ανθρώπων, ενός κώδικα, αποτελούμενου από σύμβολα, ώστε να είναι κατανοητός μόνο από τους ανθρώπους που τον χρησιμοποιούν. Η ανάγκη αυτή διατηρείται μέχρι και σήμερα, ιδιαίτερα στα πολύπλοκα συστήματα, όπως αυτά της πληροφορικής. Για το λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί η γλώσσα…

Read More