Ηλεκτρονικές εφαρμογές και Πρόσθετα εν…τάξη

Η ενσωμάτωση του παιχνιδιού στην τάξη μετατρέπει το μάθημα σε μία ευχάριστη διαδικασία, όπου ο μαθητής μπορεί να εμπεδώσει τις βασικές αρχές. Με αφορμή αυτήν την παρατήρηση παρουσιάζεται ο σχεδιασμός μαθήματος της Βιολογίας Γ’ Γυμνασίου, χρησιμοποιώντας το Πρόσθετο του WordPress HD Quiz. Συγκεκριμένα, έχει επιλεχθεί η Ενότητα 2,  Κεφάλαιο 2.2. Οργάνωση και λειτουργίες του Οικοσυστήματος…

Read More

Μία μέρα στο Μουσείο: τα ζώα με μεγεθυντικό φακό.

“Ακούω και ξεχνώ, βλέπω και θυμάμαι, φτιάχνω και καταλαβαίνω”. Αυτή η κινέζικη παροιμία αναδεικνύει το σημαντικό  ρόλο της βιωματικής εμπειρίας στην κατανόηση εννοιών και κατ΄ επέκταση στη μάθηση. Ο πιο εύκολος τρόπος πραγματοποίησης τέτοιων διεργασιών είναι η επίσκεψη σε Μουσεία, μέσω συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι επισκέψεις αυτές μπορούν να αποτελέσουν προέκταση του μαθήματος. Συγκεκριμένα,…

Read More

Ενσώματη μάθηση: Μαθαίνοντας με το σώμα

   Η ενσώματη μάθηση αποτελεί μία εκπαιδευτική μέθοδο, η οποία ολοένα και   κερδίζει έδαφος στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα. Χαρακτηρίζεται ως μία κιναισθητική διδασκαλία με κυρίαρχα στοιχεία την αναπαραγωγή κινήσεων και χειρονομιών καθώς και τη συναισθηματική εμπλοκή. Ο μαθητής αναλαμβάνει ενεργό ρόλο, όπου στοιχεία της προσωπικότητάς του, αισθήσεις, σκέψεις και συναισθήματα πρωταγωνιστούν.  Το σώμα παύει να…

Read More