Από αρχαιοτάτων χρόνων υπήρχε η ανάγκη για τη δημιουργία μιας κοινής γλώσσας επικοινωνίας μεταξύ ομάδων ανθρώπων, ενός κώδικα, αποτελούμενου από σύμβολα, ώστε να είναι κατανοητός μόνο από τους ανθρώπους που τον χρησιμοποιούν. Η ανάγκη αυτή διατηρείται μέχρι και σήμερα, ιδιαίτερα στα πολύπλοκα συστήματα, όπως αυτά της πληροφορικής. Για το λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί η γλώσσα HTML, βάσει της οποίας κατασκευάζονται οι ιστοσελίδες. Ένα παρακλάδι της μπορεί να θεωρηθεί ο κώδικας Wiki, ο οποίος αποτελεί μία απλοποιημένη μορφή και απευθύνεται στους χρήστες της Wikipedia.

Οι κανόνες σύνταξης και οι λέξεις-κλειδιά για τη διαμόρφωση μιας σελίδας είναι σχετικά βατοί και μπορούν να εφαρμοστούν ακόμα και από αρχάριους χρήστες. Υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη μορφοποίηση του κειμένου χρησιμοποιώντας τον κώδικα. Αυτές ακολουθήσαμε κι εμείς για τη συγγραφή ενός δεδομένου κειμένου- θέματος πανελληνίων εξετάσεων βιολογίας. Το κείμενο αναρτήθηκε στη σελίδα του μαθήματος στον ιστότοπο της Wikipedia. Στη συνέχεια παρουσιάζονται εικόνες από την αντίστοιχη ανάρτηση. Αναλυτικά το κείμενο μπορείτε να δείτε εδώ.

Η εκμάθηση του κώδικα διευκολύνει τη συγγραφή κειμένων, μετατρέποντας την Wikipedia σε ένα εύχρηστο εργαλείο το οποίο μπορεί να απευθυνθεί και στους μαθητές. Δίνεται η δυνατότητα ομαδικής μορφοποίησης κειμένων, τα οποία μπορούν να επεξεργαστούν πολλά άτομα ταυτόχρονα. Παράλληλα γίνεται επιδιόρθωση και προσθήκη στοιχείων, ενώ πολλές φορές κείμενα μπορούν να σταθούν αφορμή για συζήτηση και ανάλυση θεμάτων. Επομένως, αποτελεί ένα δημιουργικό, ομαδοσυνεργατικό και πάνω απ όλα εκσυγχρονισμένο τρόπο διδασκαλίας, θέτοντας τους μαθητές στο κέντρο όλης της εκπαιδευτικής δραστηριότητας.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

One thought on “Κώδικας Wiki… ή αλλιώς στη γλώσσα των υπολογιστών”

Leave a Reply