Σε μία απλή περιήγηση στις πλατφόρμες αναζήτησης του διαδικτύου η πρώτη επιλογή τις περισσότερες φορές είναι κάποιο λήμμα της Wikipedia. Όπως τονίζεται και στο λογότυπό της, πρόκειται για την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια, στην οποία γράφουμε συμμετοχικά. Τα άρθρα που συγκαταλέγονται στη βάση δεδομένων της πλατφόρμας γράφονται από τους εγγεγραμμένους και μη χρήστες της και προορίζονται για όλους τους περιηγητές του διαδικτύου.

Στα πλαίσια του μαθήματος δημιουργήσαμε την προσωπική μας σελίδα στον ιστότοπο της Wikipedia, όπου αναφέρονται ορισμένα προσωπικά στοιχεία και η συνεισφορά των ΤΠΕ στη διδακτική της Βιολογίας.

Εικόνα 1. Προσωπική σελίδα

Στη συνέχεια στο μη προστατευμένο χώρο της Wikipedia, δημιούργησα ένα λήμμα με θέμα την ουρακίλη. Η επιλογή του θέματος έγινε μετά τη διαπίστωσή της απουσίας αντίστοιχου λήμματος. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει παρεμβάσεις από άλλους χρήστες άλλα είμαστε σε αναμονή… Παρ όλα αυτά ελπίζω να ήταν μια μικρή συνεισφορά στον εμπλουτισμό των γνώσεων γύρω από τη βιολογία των μακρομορίων!

Εικόνα 2. Λήμμα για την ουρακίλη (α)

Εικόνα 3. Λήμμα για την ουρακίλη (β)

Η γνώση είναι κρυψίνους. Κρύβεται στα πιο απλά πράγματα μέχρι τα πιο σύνθετα, από ένα βιβλίο μέχρι μέσα στο ίδιο μας το σώμα. Η αποκρυπτογράφησή της, η επικοινωνία και δημοσιοποίηση της αποτελούν σημαντική προσφορά προς την κοινωνία. Σε αυτό το έργο συμβάλλει και η Wikipedia, δίνοντας τη δυνατότητα να αξιοποιηθεί και ως ένα εκπαιδευτικό εργαλείο!

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

One thought on “Ήρθαμε να ταράξουμε τα νερά της Wikipedia…

Leave a Reply