Ηλεκτρονικές εφαρμογές και Πρόσθετα εν…τάξη

Η ενσωμάτωση του παιχνιδιού στην τάξη μετατρέπει το μάθημα σε μία ευχάριστη διαδικασία, όπου ο μαθητής μπορεί να εμπεδώσει τις βασικές αρχές. Με αφορμή αυτήν την παρατήρηση παρουσιάζεται ο σχεδιασμός μαθήματος της Βιολογίας Γ’ Γυμνασίου, χρησιμοποιώντας το Πρόσθετο του WordPress HD Quiz. Συγκεκριμένα, έχει επιλεχθεί η Ενότητα 2,  Κεφάλαιο 2.2. Οργάνωση και λειτουργίες του Οικοσυστήματος…

Read More