Μία μέρα στο Μουσείο: τα ζώα με μεγεθυντικό φακό.

“Ακούω και ξεχνώ, βλέπω και θυμάμαι, φτιάχνω και καταλαβαίνω”. Αυτή η κινέζικη παροιμία αναδεικνύει το σημαντικό  ρόλο της βιωματικής εμπειρίας στην κατανόηση εννοιών και κατ΄ επέκταση στη μάθηση. Ο πιο εύκολος τρόπος πραγματοποίησης τέτοιων διεργασιών είναι η επίσκεψη σε Μουσεία, μέσω συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι επισκέψεις αυτές μπορούν να αποτελέσουν προέκταση του μαθήματος. Συγκεκριμένα,…

Read More