“ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ, ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ Η ΛΥΣΗ;”-Σχέδιο μαθήματος με τη χρήση WP-Polls

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: Στα πλαίσια της διδακτικής ενότητας του σχολικού βιβλίου “Μετάδοση και αντιμετώπιση των παθογόνων μικροοργανισμών” κρίνω ιδιαίτερα σημαντική τη διδακτική παράγραφο που πραγματεύεται “τα αντιβιοτικά”. Η αλόγιστη χρήση των αντιβιοτικών τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει προβλήματα που αφορούν την ανάπτυξη ανθεκτικότητας στους μικροοργανισμούς, γεγονός που καθιστά αναποτελεσματική την κατανάλωση αντιβιοτικών για την καταπολέμηση μολυσματικών ασθενειών….

Read More