Στόχος του παρόντος ιστολογίου είναι η παρουσίαση των εργασιών του μαθήματος “Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα στη Διδασκαλία της Βιολογίας” στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού “Διδακτική της Βιολογίας”.