Το LAMS στην εκπαίδευση

Το LAMS στην εκπαίδευση

Τι είναι το LAMS; 

Το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων  (LAMS) είναι ένα επαναστατικό νέο εργαλείο για απευθείας σύνδεση, διαχείριση και εκπόνηση συνεργατικών μαθησιακών δραστηριοτήτων. Προσφέρει ένα φιλικό περιβάλλον σχεδίασης μιας ακολουθίας μαθησιακών δραστηριοτήτων που μπορούν να εκπονούνται ατομικά, συνεργατικά, ή σε μεγαλύτερες ομάδες. Ο εκπαιδευόμενος βλέπει την τρέχουσα δραστηριότητα που είναι και αν διακόψει μπορεί να επανέλθει αργότερα για να συνεχίσει από το ίδιο σημείο ή να ξαναδεί τις δραστηριότητες που έχει ήδη ολοκληρώσει.Το LAMS μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομο σύστημα ή σε συνδυασμό με άλλα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (LMS) όπως το Moodle.

ΕΙΔΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Οι ακολουθίες δομούνται από δραστηριότητες (activities), κάθε μία από τις οποίες δίνει έμφαση και υποστηρίζει διαφορετικές λειτουργίες, όπως:

  • Πληροφόρηση (Informative)
  • Συνεργασία (Collaboration)
  • Αξιολόγηση (Assessment)
  • Αναστοχασμό (Reflective)

Οι ακολουθίες (Sequences) μπορούν να περιλαμβάνουν ένα πλήθος από ατομικές εργασίες, εργασίες για μικρές ομάδες ή για ολόκληρη την εκπαιδευτική ομάδα (τάξη) με δραστηριότητες που βασίζονται τόσο σε περιεχόμενο όσο και στη συνεργασία.

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ LAMS
Το LAMS προσφέρει ένα οπτικό περιβάλλον συγγραφής για τη δημιουργία, αποθήκευση και επαναχρησιμοποίηση ακολουθιών δραστηριοτήτων. Το “σύρε-και-άσε” (drag-and-drop) δραστηριότητες είναι η κύρια λειτουργία στο περιβάλλον συγγραφής του LAMS. Οι συγγραφείς σύρουν και αφήνουν δραστηριότητες μέσα στην περιοχή συγγραφής και μετά ενώνουν τις δραστηριότητες μαζί σχεδιάζοντας “Μεταβάσεις” (transitions) για να δημιουργήσουν μια μαθησιακή δραστηριότητα. Αυτό το μοντέλο ροής εργασιών διακρίνει κυρίως το LAMS από τις υπόλοιπες (περισσότερο βασισμένες στο περιεχόμενο) σε απευθείας σύνδεση μαθησιακές πλατφόρμες.

Το LAMS έχει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων που σχεδιάστηκαν για χρήση σε μια σειρά εκπαιδευτικών πλαισίων από δασκάλους και σπουδαστές με διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας σε Η/Υ.

Εμείς για να δοκιμάσουμε το LAMS ατιμάσαμε μια διδασκαλία για το Αμυντικοί μηχανισμοί του ανθρώπινου οργανισμού από το κεφάλαιο 4.3 του σχολικού βιβλίου τιε βιολογίας της Γ’ Γυμνασίου.

 

 

One response to “Το LAMS στην εκπαίδευση”

  1. mstaf says:

    Πολύ ενδιαφέρον το άρθρο! Εξηγείς το LAMS με πολύ ωραίο τρόπο!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *