bbPress… και το debate μεταφέρετε στο διαδίκτυο

bbPress… και το debate μεταφέρετε στο διαδίκτυο

Στην καθημερινότητά μας εφαρμόζουμε συχνά τη διαλογική αντιπαράθεση. Κάθε φορά που πραγματοποιούμε μία συζήτηση στην οποία αντιπαραθετόμαστε με επιχειρήματα στην πραγματικότητα κάνουμε μια διαλογική αντιπαράθεση (debate). Έτσι χωρίς να το έχουμε συνειδητοποιήσει η τεχνική του debate μας είναι γνώριμη. Το debate σαν τεχνική έχει διεισδύσει τα τελευταία χρόνια και στην εκπαίδευση. Η αντιπαράθεση είναι το κλειδί για να οικοδομηθεί η γνώση και αποτελεί σημαντικό παράγοντα για δημοκρατική και επιστημονική εκπαίδευση (Simonneaux, 2002).

Το debate στο σχολείο

Στο παρελθόν οι λειτουργίες του σχολείου στόχευαν στην ανάπτυξη και καλλιέργεια συγκεκριμένων γνωστικών και πρακτικών ικανοτήτων. Οι ραγδαίες εξελίξεις και το συνεχώς μεταβαλλόμενο τεχνολογικό και οικονομικό περιβάλλον απαιτεί από τους μαθητές ανάπτυξη εμπιστοσύνης στον εαυτό τους και ανώτερες δεξιότητες. Το παραδοσιακό σχολείο, που το χαρακτήριζε η παθητική απόκτηση της γνώσης με το μαθητή σε παθητική στάση και το δάσκαλο σε ρόλο διαμεσολαβητή, τις δραστηριότητες να ολοκληρώνονται σε ένα κλίμα απομόνωσης και ατομικής προσπάθειας, είχε ως αποτέλεσμα την αποξένωση του μαθητή, χωρίς διάθεση συνεργασίας. (Χρυσαφίδης, 1994, σελ.16). Το σχολείο, ζητούμενο είναι, να γίνει χώρος καλλιέργειας της δημιουργικότητας του μαθητή, κοινωνιοκεντρικό και μαθητοκεντρικό. Το debate μπορεί να συμβάλει στους παραπάνω τομείς.

Το debate, ως διδακτική πρακτική, αποτελεί συνεργατική μορφή μάθησης και εστιάζει στην επιχειρηματολογία των συμμετεχόντων. Σε πληθώρα ερευνών, από διαφορετικούς ερευνητές και σε ποικίλες περιοχές μάθησης, έχει καταδειχθεί ότι αντίστοιχες μορφές συνεργατικής μάθησης προάγουν την κριτική σκέψη καλλιεργούν και αναπτύσσουν τις διαπροσωπικές σχέσεις, και συμβάλλουν στη βελτίωση της συνολικής ψυχολογικής υγείας (Johnson, Johnson,& Smith, 1995)

 Πλεονεκτήματα debate

 Η διαλογική αντιπαράθεση αποτελεί βασική τεχνική για την ανάπτυξη της ικανότητας της ομιλίας και της σαφήνειας της έκφρασης των μαθητών/τριων. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες ικανότητες που μπορεί να αναπτυχθούν με μία επιτυχημένη διαλογική αντιπαράθεση. Μερικές από αυτές είναι οι παρακάτω.

 1. Οι μαθητές/τριες στη διαλογική αντιπαράθεση πρέπει να ακούν με προσοχή, να αναλύουν αντιμαχόμενα επιχειρήματα, να ασκούν κριτική, να διαμορφώνουν σαφείς περιλήψεις και να μπορούν να υποστηρίζουν και να αντικρούουν επιχειρήματα.
 2. Η λεκτική αντιπαράθεση απαιτεί οργάνωση της σκέψης των μαθητών/τριων.
 3. Μέσα από τη διαλογική αντιπαράθεση προωθείται η σαφής και αποτελεσματική έκφραση απόψεων.
 4. Καθώς οι μαθητές/τριες εργάζονται ομαδικά, με απώτερο σκοπό να προωθήσουν τους στόχους της ομάδας, αναπτύσσουν σχέσεις αλληλοβοήθειας, μοιράζονται τις απόψεις τους και ασκούν κριτική ο ένας στον άλλο.

Με τη βοήθεια αυτής της τεχνικής, ο μαθητής/τρια αναπτύσσει την προσωπικότητα του και ενισχύει την εμπιστοσύνη προς τον εαυτό του. (Μακρίδου-Μπούσιου, 2003).

Εμείς για να πραγματοποιήσουμε το debate θα χρησιμοποιήσουμε ένα πρόσθετο (plugin) το οποίο θα εγκαταστήσουμε στο ιστολόγιο μας και θα μας δώσει την δυνατότητα να δημιουργήσουμε νέα forum. Το πρόσθετο αυτό ονομάζεται bbPress.

Μέσω του forum οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πραγματοποιήσουν το πρώτο μέρος του debate στο οποίο η κάθε ομάδα θα συλλέξει πληροφορίες για να στηρίξει και να τεκμηριώσει τα επιχειρήματά της για το θέμα.

Στη συνέχεια και αφού τα συζητήσουν και καταλήξουν στα επιχειρήματα τους, η κάθε ομάδα θα αναπτύξει σύντομα τα επιχειρήματα της έτσι ώστε να αρχίσει έναν πρώτος διάλογος μεταξύ των ομάδων, πριν πραγματοποιήσουν το  debate στην σχολική αίθουσα. Η διαδικασία αυτή θα βοηθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες να προετοιμαστούν καλύτερα για την αντιπαράθεση και θα εξοικονομήσει χρόνο από την διδασκαλία.

Το bbPress

Όπως ανάφερα το πρόσθετο που θα χρησιμοποιήσουμε είναι το bbPress. Το πρόσθετο αυτό είναι βασισμένο στην νοοτροπία του ανοικτού κώδικα και είναι φτιαγμένο για την πλατφόρμα wordpress. Είναι ελαφρύ και εύκολο στην χρήση. Για το εγκαταστήσετε δεν χρειάζεται η γνώση κάποιας γλώσσας προγραμματισμού παρά μόνο ελάχιστε εντολές που υπάρχουν εδώ. Πριν προσπαθήσετε να δημιουργήσετε ένα forum  θα σας προτείναμε να δείτε το ακόλουθο video-οδηγό, που μας βοήθησε πολύ στην κατανόηση της λειτουργίας του πρόσθετου και είμαστε σίγουροι πως θα βοηθήσει και εσάς.

 

Στην περίπτωση μας δημιουργήσαμε ένα κύριο forum στο οποίο θα γίνει και η αντιπαράθεση των επιχρισμάτων των ομάδων και δύο υπο-forum (ένα για την κάθε ομάδα) στα οποία οι ομάδες θα συλλέγουν και θα συζητούν το υλικό τους. Ακόμα για να είναι πιο εύχρηστο δημιουργήσαμε τρείς επιπλέων σελίδες, μια για την είσοδο στο forum, μια για εγγραφή και μια σε περίπτωση απώλειας του κωδικού πρόσβασης. Για να είμαστε σίγουροι πως θα έχουν πρόσβαση μόνο οι μαθητές και οι μαθήτριες μας μπορούμε να κλαδώσουμε τις ανάλογες σελίδες και να δώσουμε των κωδικό μόνο σε αυτούς κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Το σχέδιο μαθήματος

Τίτλος: «Βιομηχανική ρύπανση»

 Ηλικία: 12-15 ετών

 Σκοπός

Να διερευνήσουν οι μαθητές τα πλεονεκτήματα ενός εργοστασίου σε αντιδιαστολή με την ρύπανση και τις καταστροφές που προκαλεί στο περιβάλλον.

 Στόχοι

Επιμέρους διδακτικοί στόχοι της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι:

Γνωστικοί:

 • Να διερευνήσουν τις γνώσεις τους σε θέματα Βιολογίας
 • Να αναγνωρίσουν και να καταγράψουν τις επιδράσεις της βιομηχανίας στο περιβάλλον.
 • Να αναγνωρίσουν και να καταγράψουν τις επιπτώσεις των ανθρωπογενών παρεμβάσεων στο περιβάλλον.

Συναισθηματικοί:

 • Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
 • Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές την ύπαρξη της ρύπανσης των υδάτων και την γενικότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.

Ψυχοκινητικοί:

 • Δημιουργία κλίματος φιλίας, συνεργασίας και εποικοδομητικής συζήτησης μεταξύ τους και ενθάρρυνση των μαθητών στην ομαδική εργασία.
 • Να οργανώσουν οι μαθητές δραστηριότητες για να ενημερώσουν τον κοινωνικό τους περίγυρο για τις διαπιστώσεις τους στο θέμα της ρύπανσης των υδάτων.

Το παρόν σχέδιο μαθήματος είναι είναι μέρος μιας ερευνητικής εργασίας (project) για την περιβαλλοντική εκπαίδευση με θέμα την ρύπανση των υδάτων. Αναλυτικά το σχέδιο μαθήματος και το φύλλο εργασίας υπάρχει εδώ.

Άλλες χρήσεις του bbPress

Μία άλλη χρήση του πρόσθετου αυτού που θα μπορούσε να φανεί χρήση σε έναν εκπαιδευτικό είναι η δημιουργία ενός forum στο οποίο οι μαθητές και οι μαθήτριες θα μπορούν να αναρτούν τις απορίες τους και να τις συζητούν με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριες τους αλλά και με εκπαιδευτικό. Ακόμα ο εκπαιδευτικός θα μπορεί να αναρτά εκεί βοηθητικό υλικό και χρήσιμα νέα τα οποία στη συνέχεια  θα μπορούν να σχολιάσουν.

 Βιβλιογραφία

Χρυσαφίδης,Κ., (1994). Βιωματική-επικοινωνιακή διδασκαλία: Η εισαγωγή της μεθόδου project στο σχολείο. Εκδόσεις Gutenberg,Αθήνα

Simonneaux, L. (2002). Analysis of classroom debating strategies in the field of biotechnology. Journal of Biological Education, 37, 9-12.

Johnson,D.W.,  Johnson,R.T., & Smith,K.A.,  (1995). Cooperative Student Learning and Individual Student Achievement in Secondary Schools. In Digby, A. & Peterson, J. (Eds.), Secondary Schools and Cooperative Learning: Theories, Models, & Strategies. New York: Garland Publishing

Μακρίδου-Μπούσιου, Δ. (2003). Θέματα Μάθησης κaι Διδακτικής. Θεσσαλονική: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *