Η νοοτροπία του ανοικτού λογισμικού τώρα και στην εκπαίδευση

Η νοοτροπία του ανοικτού λογισμικού τώρα και στην εκπαίδευση

 

Η συνεχής αύξηση της τεχνολογίας αυξάνει και τις δυνατότητες που μας προσφέρει το διαδίκτυο. Μια από αυτές είναι και η εύκολη συγκέντρωση αλλά και διαμοιρασμός των πληροφοριών. Οι δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν στου χρήστες να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και να μάθουν σχεδόν οπουδήποτε. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπους για να εκμεταλλευτούμε αυτές τις δυνατότητες και προς όφελος τις εκπαίδευσης. Έτσι λοιπόν ψάχνουμε συνεχώς τρόπους για να παρέχουν εκπαιδευτικούς πόρους πιο αποτελεσματικά.

Πηγή:www.oercommons.org

Στα πλαίσια αυτά ο Dr. Wendy Hutchins, από την Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Κάλγκαρι (University of Calgary School of Medicine), σε συνεργασία με το Κέντρο Καρδιαγγειακής Έρευνας, της Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Χαβάης (Center for Cardiovascular Research at the John A. Burns School of Medicine at the University of Hawaii), το 2009, ξεκίνησαν ένα project για την παροχή online υλικού για την μοριακή βιολογία. Ο Dr. Hutchins είχε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών μοριακής βιολογίας που θα παρέχουν μια εξαιρετική βάση για το project. Το project αναπτύχθηκε μέσα στον επόμενο χρόνο με την πρόθεση να εφαρμοστεί πιλοτικά σε μια ομάδα καθηγητών βιολογίας γυμνασίου ως μέρος ενός προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης στο Κέντρο Καρδιαγγειακής Έρευνας.

Πηγή:www.libguides.furman.edu/oer


Στόχος αυτού του προγράμματος των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων (ΑΕΠ) [Open Educational Resources (OER)],
όπως ονομάστηκε, ήταν η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού προγράμματος μικτής μάθησης που θα βοηθούσε τους χρήστες στην εξοικείωση με τις εργαστηριακές τεχνικές πριν από τη διεξαγωγή των πειραμάτων της μοριακής βιολογίας σε ένα αυθεντικό περιβάλλον εργαστηρίου. Το υλικό, της μοριακής βιολογίας που δημιούργησαν ήταν διαθέσιμων μέσο του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο, ώστε κάθε ενδιαφερόμενο να μπορεί να το αποκτήσει και να έχει ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό. Ένα επιπλέων χαρακτιριστικών του υλικού είναι ότι επιτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών και του υλικού.

Η εργασία των Alex Parisky και Rachel Boulay εξετάζει το ιστορικό της ΑΕΠ, περιγράφει το ηλεκτρονικό υλικό που αναπτύχθηκε, τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις από τη χρήση του.

Πηγή:www.assignmenthelp.net/blog/new-edtech-trends/

Η δομή του ΑΕΠ

Η ανοικτή εκπαίδευση ακολούθησε τον ίδιο δρόμο ανάπτυξης που έχει ήδη ακολουθηθεί σε άλλα είδη ανοικτών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ανοικτού κώδικα. Τα ανοιχτού τύπου λογισμικά επιτρέπουν την επεξεργασία και βελτίωση του υλικού από τους χρήστες. Το ΑΕΠ περιελάμβανε πλήρη μαθήματα, εκπαιδευτικό υλικό, σχολικά βιβλία, βίντεο, διαγωνίσματα, λογισμικό και άλλα εργαλεία, υλικά, ή τεχνικές που χρησιμοποιούνται για να κατανοηθεί καλύτερα η γνώση.

Περιγραφή Πρακτική Εφαρμογή

Η ιστοσελίδας του ΑΕΠ

Η ιστοσελίδας του ΑΕΠ (www.ccrhawaii.org) χωρίζονται σε τέσσερα τμήματα και το καθένα αποτελούμενο από διάφορα θέματα. Κάθε θέμα χωρίζεται σε επιμέρους θέματα που περιέχουν το απαραίτητο υλικό και πρόσθετους πόρους, όπως βίντεο, κινούμενες εικόνες, εικονικά εργαστήρια και δραστηριότητες που σχετίζονται με τις εργαστηριακές τεχνικές της μοριακής βιολογίας που αφορούν κάθε υποενότητα. Η κάθε υποενότητα περιείχε το περιεχόμενο και τους μαθησιακούς στόχους της. Για την παρακολούθηση του υλικού, υπολογίζεται ότι οι χρήστες πρέπει να δαπανήσουν από 10 έως 30 ώρες, ανάλογα με το γνωστικό υπόβαθρο που έχουν. Το υλικό αρχικά αναπτύχθηκε για να χρησιμοποιηθεί από προχωρημένες τάξεις λυκείου μέχρι και πανεπιστημιακό επίπεδο. Το υλικό αυτό, που ενημερώνεται διαρκώς, εμπλουτίζει το υλικό του προγράμματος σπουδών.

screenshot από το site του project

Η εκτέλεση του προγράμματος

Το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, που αναφέραμε και πιο πάνω, συνδύαζε το online εκπαιδευτικό υλικό και μια σειρά από επτά εργαστηριακές επιδείξεις στο εργαστήριο του σχολείου, σε μια περίοδο τεσσάρων μηνών, μεταξύ του Φεβρουαρίου και του Μάιο του 2010.

© Giulia Forsyth, 2012

Οι συμμετέχοντες είχαν πρόσβαση στο online εκπαιδευτικό υλικό από τη στιγμή που είχαν ολοκληρώσει την αρχή τους μελέτη για την εργαστηριακή άσκηση και πριν από την πραγματοποίηση της. Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευόμενοι είχαν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πριν από την εργασία στο πραγματικό εργαστήριο. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν τις δραστηριότητες που είχαν παρακολουθήσει και στο κανονικό εργαστήριο.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής κρατιόντουσαν στατιστικά για τη χρήση της πλατφόρμας. Το πρώτο έτος της χρήσης καταγράφηκαν, κατά μέσο όρο, 400 μοναδικοί επισκέπτες το μήνα, ενώ το επόμενο έτος αυξήθηκε περίπου σε 2000. Η ιστοσελίδα αυτο 2013 (που γράφτηκε το paper) προσελκύσε κατά μέσο όρο 5600 μοναδικούς χρήστες το μήνα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών παραμένουν από 30 λεπτά έως 1 ώρα περίπου, κάθε φορά που επισκέπτονται τη σελίδα.

Οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν από ένα σύνολο καθηγητών βιολογίας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από τη Χαβάης, και τα νησιά του Maui, Kauai, Oahu, και το Big Island. Στο τέλος της κατάρτισης οι εκπαιδευτικοί απάντησαν σε μια έρευνα σχετικά με την εμπειρία τους από το πρόγραμμα. Τέλος διαπιστώθηκε ότι υπήρξε τεράστια άνοδος του ενδιαφέροντος για τα online υλικό από χρήστες από όλα τα μέρη του κόσμου.

Αποτελέσματα του ΑΕΠ

Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι η χρήση της ΑΕΠ απέδειξε την αποτελεσματική συνεισφορά της στην εκπαίδευση. Ισχυρίζονται πως κερδίσει την προσοχή της κοινότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ως απόδειξη χρησιμοποιούν την ολοένα αυξανόμενη χρήση της, καθώς περίπου 5600 μοναδικούς χρήστες την επισκέπτονται και τονίζουν ότι η πλειοψηφία των χρηστών είναι εκτός του πληθυσμού του οποίου αρχικά στόχευαν, που ήταν οι καθηγητές θετικών επιστημών της Χαβάης. Αποδείχθηκε ακόμα ότι η ιστοσελίδα ccrhawaii.org ήταν εύκολα προσβάσιμη πηγή και προσέλκυσε πολύ μεγαλύτερο αριθμό χρηστών από τις αρχικές προβλέψεις.

Τα πλεονεκτήματα του ΑΕΠ

Πηγή:www.indesvirtual.iadb.org

Υπάρχουν πολλά οφέλη που θα προκύψουν, από την υιοθέτηση του προγράμματος, για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ένα από αυτά τα πλεονεκτήματα είναι ότι μπορεί να παρέχει πρόσβαση στην εκπαίδευση με μεγαλύτερη ποιότητα και μικρότερο κόστος σε περισσότερους μαθητές και μαθήτριες, κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, επανασχεδιασθεί και να αναδιανεμηθεί. Ακόμα μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να μειώσουν τον χρόνιο προετοιμασίας της διδασκαλίας τους, έτσι τους δίνεται τη δυνατότητα να επικεντρωθούν στη διαδικασία της μάθησης.

 

Οι αδυναμίες του ΑΕΠ

Πολλές χώρες έχουν περιορισμένους οικονομικούς πόρους για να επενδύσουν σε υποδομές, υλικό και λογισμικό για την εκπαίδευση. Ένα από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα είναι η έλλειψη ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο σε πολλές χώρες. Επίσης, πολλοί δυνητικοί χρήστες μπορούν να αποθαρρύνονται, καθώς μπορεί να στερούνται των δεξιοτήτων που απαιτούνται για να χρησιμοποιήσουν την συγκεκριμένη τεχνολογία, με αποτέλεσμα η πρόσβαση να μην τους είναι τόσο εύκολη. Μια ακόμα δυσκολία μπορεί να αποτελέσει η γλώσσα διδασκαλίας, καθώς η κύρια γλώσσα που χρησιμοποιείτε είναι η αγγλική, που παρόλο που θεωρείται μια διεθνή γλώσσα, η πλειοψηφία των μαθητών/τριών σε όλο τον κόσμο προέρχονται από μη αγγλόφωνες χώρες. Η αδυναμία αυτή αντιμετωπίζετε με την προσπάθεια μεταφραστεί του ΑΕΠ σε διάφορες γλώσσες. Η προσπάθεια αυτή έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Ολόκληρο το άρθρο στα αγγλικά βρίσκεται εδώ: Designing and Developing Open Education Resources.

Ένα ενδιαφέρων εγχειρίδιο είναι αυτό που έχει εκδώσει η UNESCO το 2002 με τα συμπεράσματα του Φόρουμ για τον αντίκτυπο τις ανάπτυξης του ανοικτού τύπου μαθημάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το οποίο υπάρχει στα αγγλικά εδώ: Forum on the Impact of Open Courseware for Higher Education in Developing Countries

One response to “Η νοοτροπία του ανοικτού λογισμικού τώρα και στην εκπαίδευση”

 1. Πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση.
  Θα ήταν καλύτερα αν:
  1. Όλοι οι σύνδεσμοι άνοιγαν σε καινούριο παράθυρο.
  2. Φαίνονταν κάπου οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήσατε, καθώς υποτίθεται πως οι λέξεις κλειδιά μας βοηθούν να μεταβαίνουμε από το ένα άρθρο στο άλλο με κοινό υπόβαθρο.
  3. Τις εικόνες που χρησιμοποιείτε, αν δεν είναι δικές σας, καλό είναι να αναφέρεστε στην πηγή τους.
  4. Τη δημοσίευση ίσως δεν είναι καλή ιδέα να τη δημοσιεύσετε, εκτός αν το έχτε ψάξει και την έχετε βρει να δίνεται δωρεάν από τους συγγραφείς και τον εκδοτικό οίκο, αφού υπάρχουν δικαιώματα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *