Διατήρηση Ενέργειας (προσομοίωση)

Διατήρηση Ενέργειας (προσομοίωση)

Οι ψηφιακές προσομοιώσεις είναι ένα πολύ καλό εργαλείο βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τις θετικές επιστήμες. Στο συγκεκριμένο άρθρο θα δούμε την προσομοίωση με τίτλο “Διατήρηση Ενέργειας” η οποία μπορεί να μας βοηθηθεί στην διδασκαλία της δυναμικής και της κινητικής ενέργειας καθώς και την διατήρηση της μηχανικής ενέργειας στους μαθητές της β’ γυμνασίου στη φυσική. Την προσομοίωση δημιούργησε ο Σιτσανλής Ηλίας και την βρήκαμε στο site www.seilias.gr.

Σκοπός

Σκοπός της προσομοίωσης αυτής είναι να κατανοήσουμε πως σχετίζετε η κινητική και η βαρυτική δυναμική ενέργεια και να αντιληφθούν την διατήρηση της μηχανικής ενέργειας.

Πως χρησιμοποιήστε

Αφήνοντας την μπάλα να πέσει βλέπουμε ότι η κινητική της ενέργεια αυξάνεται και η δυναμική της ενέργεια μειώνεται, Ενώ όταν η μπάλα ανεβαίνει συνβένει το αντίθετο. Ακόμα αυξάνοντας την μάζα (m) ή την αρχική ταχύτητα (νο) της μπάλας βλέπουμε ότι αυξάνεται και η κινητική και η δυναμική ενέργεια και κατά συνέπεια και την αύξηση της μηχανικής ενέργειας. Ακόμα μπορούμε κάθε στιγμή να βλέπουμε τα διανύσματα του βάρους, της επιτάχυνσης της βαρύτητας και της ταχύτητας.

Για να κατεβάσετε την προσομοίωση πατήστε εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *