Build-A-Body

Build-A-Body

Το Build-A-Body είναι ένα drag and drop παιχνίδι που θα βοηθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες να μάθουν για τα όργανα  του ανθρώπινου σώματος. Είναι ένα φοβερό εργαλείο για να εισάγουμε και να διδάξουν έννοιες της ανθρώπινης ανατομίας και φυσιολογίας του ανθρώπου. Οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να επιλέξουν τα όργανα από το δίσκο των οργάνων, και να τα τοποθετήσετε στη σωστή θέση τους μέσα στο σώμα για να δημιουργήσει συστήματα οργάνων. Στη συνέχεια οι παίκτες μπορούν να πραγματοποιήσουν μελέτες περίπτωσης με λειτουργικά προβλήματα και πως αυτά επηρεάζουν τα διάφορα όργανα.

Το Build-A-Body είναι διαθέσιμο στον ιστολόγιο Spongelab και εκτός της εφαρμογής  που διατίθεται στον ιστολόγιο υπάρχει και η αντίστοιχη εφαρμογή για ipad.

One response to “Build-A-Body”

  1. Πολύ ενδιαφέρον. Μήπως να αφιερώσετε μία επόμενη ανάρτηση για να μας γράψετε αναλυτικά πώς ακριβώς δουλεύει η συγκεκριμένη εφαρμογή;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *