Η χρήση των εργαλείων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας σε Προγράμματα Πρόληψης Διαβητικού Έλκους Ποδιού

Αρχικά, είναι απαραίτητη η αναφορά μας στην μεγάλη συμβολή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στην πρόοδο της ιατρικής και συγκεκριμένα στην πρόληψη του διαβητικού έλκους του ποδιού. Ουσιαστικά πρόκειται για την συσχέτιση δύο τομέων για την αντιμετώπιση ενός σοβαρού προβλήματος υγείας. Γι' αυτό άλλωστε, δημιουργήθηκε ένα αρχείο powerpoint για την…