Η χρήση των εργαλείων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας σε Προγράμματα Πρόληψης Διαβητικού Έλκους Ποδιού

Αρχικά, είναι απαραίτητη η αναφορά μας στην μεγάλη συμβολή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στην πρόοδο της ιατρικής και συγκεκριμένα στην πρόληψη του διαβητικού έλκους του ποδιού. Ουσιαστικά πρόκειται για την συσχέτιση δύο τομέων για την αντιμετώπιση ενός σοβαρού προβλήματος υγείας. Γι' αυτό άλλωστε, δημιουργήθηκε ένα αρχείο powerpoint για την…

Η πρόοδο των νέων τεχνολογιών

Αρχικά, είναι επιβεβλημένη η παρουσίαση των δύο ενοτήτων που δημιούργησα στην προσωπική μου σελίδα. Μία ενότητα αφορά στο προφίλ μου και η άλλη στην εξέλιξη των τεχνολογιών της πληροφορικής. Συγχρόνως, έχουν εισαχθεί εξωτερικοί και εσωτερικοί σύνδεσμοι για την περαιτέρω ενίσχυση και εμβάθυνση των γνώσεων σε σχέση με την πρόοδο των…

Νευρικό σύστημα

Αρχικά, είναι αναγκαία να τονιστεί η σημαντικότητα του νευρικού συστήματος γι' αυτό άλλωστε κατασκευάστηκε ο εννοιολογικός χάρτης για την κατανόηση των δύσκολων εννοιών και την απλούστευση της διαδικασίας μετάδοσης μηνυμάτων από τους νεύρωνες. Παράλληλα, παρέχονται συνοδευτικές εικόνες, επεξηγήσεις και παραπομπές σε άλλα αρχεία για την εμβάθυνση των γνώσεων των μαθητών…

Νέες τεχνολογίες

Πρώτα απ' όλα, είναι αναγκαίο να επισημανθεί η δημιουργία λογαριασμού στην ιστοσελίδα βικιπαίδεια και η ανάρτηση σελίδας με δύο ενότητες . Η πρώτη αναφέρετε στο προφίλ μου και στους λόγους δημιουργίας του λογαριασμού ενώ, η δεύτερη αναφέρετε στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας. Το τελευταίο είναι σημαντικό για να αναδείξουμε τα…

Η πρόοδος της τεχνολογίας και της επικοινωνίας

Αρχικά, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η δημιουργία σελίδας σε ένα ιστότοπο είναι εφικτό να μεταφερθεί και σε άλλο ιστότοπο. Πιο αναλυτικά, πρόκειται για την μεταφορά του κειμένου που αναφέρεται στις τεχνολογίες της πληροφορικής και επικοινωνίας στο ιστολόγιο μου. Το κείμενο παρουσιάζει την πρόοδο των νέων τεχνολογιών και τον θετικό…
1 2 3