Νέες τεχνολογίες

Πρώτα απ’ όλα, είναι αναγκαίο να επισημανθεί η δημιουργία λογαριασμού στην ιστοσελίδα βικιπαίδεια και η ανάρτηση σελίδας με δύο ενότητες . Η πρώτη αναφέρετε στο προφίλ μου και στους λόγους δημιουργίας του λογαριασμού ενώ, η δεύτερη αναφέρετε στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας. Το τελευταίο είναι σημαντικό για να αναδείξουμε τα επιτεύγματα από την πρόοδο της πληροφορικής και των επικοινωνιών και την απλοποίηση της ζωής των πολιτών. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε σχολιασμού άρθρου στην ιστοσελίδα βικιπαίδεια και εμφάνιση αυτού στην καρτέλα η συνεισφορά μου. Βέβαια, είναι επιβεβλημένη η αναφορά μας στους στόχους αυτής της εργασίας. Πιο αναλυτικά, ο κυριότερος στόχος έγκειται στην εξοικείωση με την χρήση της ιστοσελίδας και των εφαρμογών που παρέχει. Παράλληλα, αναδεικνύονται ακόμη περισσότερο η αναγκαιότητα χρήση των νέων τεχνολογιών αφού δημοσιεύονται σε περισσότερους ιστοτόπους. Συγχρόνως, το βικιπαίδεια δίνει την δυνατότητα συγγραφής κειμένου διατηρώντας τις μορφοποιήσεις κάτι το οποίο υλοποιήθηκε και στο δικό μου σελίδα στο βικιπαίδεια. Τέλος, είναι απαραίτητο να τονιστεί ο στόχος της προώθησης του μεταπτυχιακού του τμήματος βιολογικού του ΕΚΠΑ αλλά και των ίδιων των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Η πρόοδος της πληροφορικής

Πηγή: businessdaily.gr

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%B7:Schamatzolas&action=history

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

One thought on “Νέες τεχνολογίες

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *