Δημιουργία σελίδας σε κώδικα WIKI

Στην δεύτερη επαφή μας με το λογισμικό wiki δημιούργησα μία σελίδα στην οποία πέρασα το θέματα Εισαγωγικών Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2020, Τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού και Τέκνων Ελλήνων Υπαλλήλων που υπηρετούν στο Εξωτερικό στο εξεταζόμενο μάθημα : Βιολογία Γενικής Παιδείας. Σκοπός της εργασίας ήταν η πιστή μορφολογική αποτύπωση των θεμάτων, όπως δόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας στις/στους μαθητές/τριες.

Η προσπάθεια αυτή ήταν πρωτόγνωρη για εμένα καθώς δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με κάποια γλώσσα προγραμματισμού ή τη χρήση κώδικα για επεξεργασία κειμένου. Πέρα από τις σημειώσεις του μαθήματος Εκπαιδευτική Τεχνολογία-Πολυμέσα στη διδασκαλία της Βιολογίας του κ. Στασινάκη, αναζήτησα επιπλέον βοήθεια τόσο στη wikipedia όσο και στην meta.wikipedia. Ήταν μία δύσκολη προσπάθεια καθώς διαπίστωσα ότι το παραμικρό λάθος στον κώδικα μπορεί να επηρεάσει την μορφολογία του κειμένου, αλλά νομίζω ότι δικαιώθηκα από το αποτέλεσμα.

Επιπλέον μέσα από αυτήν την ενασχόληση εκτίμησα περισσότερο την δουλειά των προγραμματιστών καθώς κατάλαβα τη δυσκολία και το χρόνο που απαιτείται ακόμα και για τη δημιουργία μίας απλής σελίδας. Επίσης θεωρώ ότι πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον αντικείμενο που θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία ακόμη και σε μικρές ηλικίες. Καθώς πέρα από τις πρακτικές γνώσεις που μπορεί να αποκτήσει κάποιος, ενισχύεται η συγκέντρωση ,η προσοχή, η υπομονή και επιμονή του ατόμου ώστε να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Χαρίσματα τα οποία είναι απαραίτητα για να επιτύχει κάποιος οποιονδήποτε στόχο στη ζωή του γενικότερα.

Όποιος θέλει μπορεί να δει το ιστορικό των αλλαγών που έκανα κάνοντας κλικ εδώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *