ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ

Το σχέδιο διδασκαλίας το οποίο αναρτήθηκε στην πλατφόρμα moodle αφορά στο κύτταρο, το οποίο ανήκει στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου “Φυσικά” της ΣΤ’ δημοτικού.

Σε πρώτο στάδιο πραγματοποιήθηκε αναλυτική περιγραφή των επιμέρους στόχων και η διάρκεια της διδασκαλίας, η οποία είναι δυο ώρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η καταγραφή των στόχων είναι το πρώτο και σημαντικότερο βήμα σε κάθε διδασκαλία και ειδικά στα μαθήματα βιολογίας. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές/τριες έχουν την ευκαιρία να γνωρίζουν εξαρχής τους στόχους του μαθήματος και να εστιάσουν την προσοχή τους σε συγκεκριμένα σημεία.

Στη συνέχεια δημιουργήθηκε ένα γλωσσάριο με βασικές έννοιες για την καλύτερη κατανόηση βασικών εννοιών και την διευκόλυνση των μαθητών/τριών, καθώς επίσης ένα φόρουμ για την συζήτηση μεταξύ των παιδιών αλλά και για απορίες που τυχών παρουσιαστούν.

Έπειτα, ακολουθεί η διδασκαλία του πρώτου στόχου. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο για τις βασικές έννοιες σχετικά με το κύτταρο. Παρομοιάζεται με τούβλα από σπίτι και ακολουθεί ένα βίντεο για την καλύτερη κατανόηση του. Τέλος, ακολουθεί η δραστηριότητα (σωστού ή λάθους) η οποία θα βοηθήσει αλλά και θα αξιολογήσει το περιεχόμενο και την κατανόηση των παιδιών.

Το θεωρητικό υπόβαθρο του δεύτερου στόχου πλαισιώνεται από ένα σχεδιάγραμμα σχετικό με μικροοργανισμούς για την καλύτερη κατανόηση των παιδιών. Εν συνεχεία αναφέρονται οι ορισμοί των μονοκύτταρων, πολυκύτταρων οργανισμών καθώς και ιών. Ακολουθεί δραστηριότητα αντιστοίχισης με σκοπό την κατανόηση από την πλευρά του εκπαιδευτικού για την επίτευξη του στόχου.

Η επίτευξη του δεύτερου στόχου επιτυγχάνεται με την παρουσίαση ενδιαφέροντος υλικού σχετικά με το εσωτερικό του κυττάρου αλλά και με υλικό, το οποίο είναι αναρτημένο στο φωτόδεντρο. Σαν δραστηριότητα έχει επιλεγεί ένα σταυρόλεξο σχεδιασμένο στο hotpotatos καθώς επίσης και ζωγραφική. Στην ζωγραφική οι μαθητές/τριες καλούνται να σχεδιάσουν ένα κύτταρο ζωικό ή φυτικό και να ανταλλάξουν απόψεις στο φόρουμ.

Τέλος, οι μαθητές μαθαίνουν για τους μικροοργανισμούς και αλλάζουν στάσεις και πεποιθήσεις, αφού εκτός από το θεωρητικό κομμάτι, το οποίο είναι γραμμένο σε word, θα πειραματιστούν με απλά υλικά στο σπίτι. Θα χωριστούν σε ομάδες και σε συνεργασία πάντα με τους γονείς θα ανακαλύψουν τη θαυματουργή μαγιά και το υγιεινό γιαούρτι. Η κάθε ομάδα αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο φόρουμ και εκεί θα ανταλλάξουν απόψεις.

Θα ακολουθήσει το τελικό κουίζ με ρωτήσεις από όλη την ύλη. Όλες οι ερωτήσεις του συγκεκριμένου σχεδίου διδασκαλίας προέρχονται από την τράπεζα ερωτήσεων που έχει σχεδιαστεί για τον σκοπό αυτόν.

Για επιπλέον βοήθεια στους μαθητές έχει προστεθεί στα αριστερά του μαθήματος ένα ημερολόγιο, ώστε να μπορούν να βλέπουν τις προθεσμίες των εργασιών, ένα μπλόκ για βλέπουν οι μαθητές ποιοι είναι online και να συνεργάζονται και ένα μπλοκ για αφήνουν σχόλια οι χρήστες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *