Αντίστροφη τάξη; τι είναι αυτό;

Οι σημερινές παιδαγωγικές πρακτικές ενθαρρύνουν την εμπλοκή και ενεργή συμμετοχή του μαθητή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παρ’ όλα αυτά φαίνεται ότι ακόμα επικρατεί η δασκαλοκεντρική μάθηση. Μία καινούρια παιδαγωγική προσέγγιση αποτελεί η “αντίστροφη τάξη”. Η συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί έναν συνδυασμό απο την παραδοσιακή και την εξ’ αποστάσεως μάθηση, η οποία βάσει ερευνών είναι αποτελεσματική. Ουσιαστικά στην…

Read More