Ο Βιόκομβος είναι το ιστολόγιο που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα στη Διδασκαλία της Βιολογίας του μεταπτυχιακού προγράμματος “Διδακτική της Βιολογίας” και περιέχει άρθρα σχετικά με την επιστήμη της βιολογίας και την διδασκαλία της.

Οι στόχοι αυτού του ιστολογίου είναι να προβάλλει θέματα που άπτονται της βιολογίας και της διδασκαλίας αυτής, θα αναρτηθούν εργασίες (που θα γίνουν στα πλαίσια του μεταπτυχιακού) και μέσα από αυτές θα αναδειχθεί η χρήση των νέων μέσων της τεχνολογίας της επικοινωνίας και της πληροφορίας στην εκπαίδευση.

One Reply to “ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΟΚΟΜΒΟ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *