Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος “Η διδακτική της βιολογίας” μελετάμε διάφορα εργαλεία τα οποία μπορούν να φανούν χρήσιμα στο περιβάλλον του σχολείου/φροντιστηρίου. Ίσως το χρησιμότερο από όσα έχουμε μελετήσει μέχρι στιγμής είναι η κατασκευή εννοιολογικών χαρτών.

Ένας εννοιολογικός χάρτης είναι ένα διάγραμμαπου απεικονίζει γραφικά τη συσχέτιση μεταξύ διαφόρων εννοιών. Οι εννοιολογικοί χάρτες είναι ένας τρόπος αναπαράστασης της ανθρώπινης σκέψης, ή πιο συγκεκριμένα τρόπος αναπαράστασης ενός κάποιου πεδίου γνώσεων (όταν η συσχέτιση που απεικονίζεται είναι επιστημονικά ακριβής).

Ένα εξαιρετικό εργαλείο το οποίο μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει για την κατασκευή ενός εννοιολογικού χάρτη είναι το Cmap, για το οποίο υπάρχει τόσο επιτραπέζια εκδοχή όσο και διαδικτυακή (cloud), Μέσω του Cmap είναι δυνατόν να κατασκευαστούν πολυάριθμοι εννοιολογικοί χάρτες, συνδεδεμένοι με σειρά πολυμέσων, οι οποίοι μπορούν να αποθηκευτούν στο σύννεφο είτε στον υπολογιστή του εκάστοτε καθηγητή και να χρησιμοποιήσουν για να διευκολύνουν στη διδασκαλία οποιουδήποτε μαθήματος.

Στα πλαίσια του μαθήματος Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα στη διδασκαλία, κατασκεύασα ένα χάρτη, βασισμένος σε ορισμένες βασικές έννοιες του κυκλοφορικού συστήματος των ανώτερων ζώων. Παρακάτω, παρουσιάζεται ο εν λόγω χάρτης.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *