Στα πλαίσια της μελέτης της πλατφόρμας που λέγεται Wikipedia, ασχοληθήκαμε και με μία mock σελίδα της wikipedia, στην οποία είχαμε την ευκαιρία να ασχοληθούμε με τα βασικά της γραφής με κώδικα.

Συγκεκριμένα χρησιμοποιήσαμε ως παράδειγμα ένα κείμενο pdf (Παλιά θέματα Πανελληνίων), το οποίο έπρεπε να το μεταφέρουμε στην πλατφόρμα και να το μορφοποιήσουμε με πιστό τρόπο, χρησιμοποιώντας κώδικα. Ανάμεσα στις εντολές που έμαθα να χρησιμοποιώ είναι η στοίχιση του κειμένου με διάφορους τρόπους, η υπογράμμιση κειμένου καθώς και η δημιουργία πίνακα.

Η όλη εργασία αποσκοπεί στο να μας φέρει σε μια αρχική επαφή με την συγγραφή κώδικα, τον οποίο μπορούμε, ενδεχομένως, να αξιοποιήσουμε και σε άλλες πλατφόρμες.

Συγγραφή Κώδικα

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *