Ετικέτα: αυτότροφοι

Σχέδιο μαθήματος: αυτότροφοι – φυτοφάγοι – σαρκοφάγοι οργανισμοί

Βαθμίδα: Πρωτοβάθμια Τάξη: Γ Μάθημα: Μελέτη Περιβάλλοντος Ενότητα: Φυτά – Ζώα Μάθημα: Αυτότροφοι – φυτοφάγοι – σαρκοφάγοι οργανισμοί Στόχοι: Οι μαθητές μετά το πέρας της διδασκαλίας να είναι σε θέση: 1.να αναγνωρίζουν και να αναφέρουν παραδείγματα αυτότροφων οργανισμών 2. να αναγνωρίζουν και να αναφέρουν παραδείγματα καταναλωτών πρώτης τάξης (φυτοφάγοι) 3. να να αναγνωρίζουν και να …

Συνέχεια ανάγνωσης