Καραχρήστου Αναστασία

Από ΜΔΕ Διδακτική της Βιολογίας - Εκπαιδευτική Τεχνολογία
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ


ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2005
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΘΕΜΑ 1ο

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τπαρακάτω ημιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.

1. Η είσοδος ενός παθογόνου μικροοργανισμού στον ανθρώπινο οργανισμό χαρακτηρίζεται ως …

α. λοίμωξη.
β. αλλεργία.
γ. μόλυνση.
δ. μετάδοση.
Μονάδες 5

2. Στο σάλιο, στον ιδρώτα και στα δάκρυα υπάρχει …

α. βλέννα.
β. συμπλήρωμα.
γ. ιντερφερόνη.
δ. λυσοζύμη.
Μονάδες 5

3. Στα πρωτογενή λεμφικά όργανα ανήκει …

α. ο σπλήνας.
β. οι αμυγδαλές.
γ. ο μυελός των οστών.
δ. το πάγκρεας.
Μονάδες 5
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ


ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ' ΤΑΞΗ

4. Ως ανεστραμμένη πυραμίδα μπορεί να χαρακτηριστεί …

α. μια τροφική πυραμίδα ενέργειας.
β. μια τροφική πυραμίδα βιομάζας.
γ. μια τροφική πυραμίδα πληθυσμού με παρασιτικές
σχέσεις.
δ. κάθε τροφική πυραμίδα ενέργειας και βιομάζας.
Μονάδες 5

5. Η εξασθένηση της στοιβάδας του όζοντος οφείλεται …

α. στους χλωροφθοράνθρακες.
β. στους υδροφθοράνθρακες.
γ. στην υπεριώδη ακτινοβολία.
δ. στην υπέρυθρη ακτινοβολία.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2ο

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

1. Πώς δημιουργείται η όξινη βροχή;

Μονάδες 7

2. Ποιοι παράγοντες ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιάς στα μεσογειακά οικοσυστήματα;

Μονάδες 6

3. Γιατί τα αντιβιοτικά δεν είναι αποτελεσματικά έναντι των ιών;

Μονάδες 6

4. Ποιοι κανόνες προσωπικής και δημόσιας υγιεινής, σε σχέση με τη διατροφή, αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την αποφυγή μετάδοσης ασθενειών που οφείλονται σε παθογόνους μικροοργανισμούς;

Μονάδες 6
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ


ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ' ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 3ο

Α. Τι είναι τα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας και σε ποια περίπτωση προκαλούν την απόρριψη μοσχευμάτων;

Μονάδες 9

Β. Να περιγράψετε τα δύο χαρακτηριστικά που κάνουν τους μηχανισμούς ειδικής άμυνας να ξεχωρίζουν από αυτούς της μη ειδικής άμυνας.

Μονάδες 8

Γ. Ορισμένες παθολογικές καταστάσεις του οργανισμού ονομάζονται αυτοάνοσα νοσήματα. Πώς ο οργανισμός στρέφεται εναντίον των δικών του συστατικών;

Μονάδες 8

ΘΕΜΑ 4ο

∆ίνεται το παρακάτω διάγραμμα:

2Κ.jpg


Να γράψετε τα ονόματα των οργανισμών που αντιστοιχούν στις θέσεις 1, 2, 3, 4, 5 (μονάδες 10) και των διαδικασιών α, β (μονάδες 6). Στη συνέχεια να περιγράψετε τη διαδικασία β (μονάδες 9).

Μονάδες 25
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ


ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ


Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
  1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
  2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία θα καταστραφούν μετά το πέρας της εξέτασης.
  3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
  4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
  5. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
  6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μετά τη 10:30 πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ


ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ