Χρήση υλικού από το Φωτόδενδρο

Στα πλαίσια του μαθήματος Εκπαιδευτική Τεχνολογία-Πολυμέσα στην Εκπαίδευση,  περιηγηθήκαμε στο Φωτόδεντρο, τον εθνικό συσσωρευτή εκπαιδευτικού υλικού.

Στο Φωτόδεντρο επέλεξα το βίντεο με τίτλο “Ασθένεια των τρελών αγελάδων”, από τη συλλογή Εκπαιδευτική Τηλεόραση.

Το βίντεο αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε ένα μάθημα με θέμα “Ροή της Γενετικής Πληροφορίας”, στη Βιολογία Κατεύθυνσης της Γ’ Λυκείου, με σκοπό την εκπλήρωση του διδακτικού στόχου οι μαθήτριες και οι μαθητές να είναι σε θέση να κάνουν κριτική αποτίμηση της αναθεώρησης του κεντρικού δόγματος της Βιολογίας.

Στη δραστηριότητα, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έπρεπε να δουν το βίντεο και να γράψουν ένα σύντομο δοκίμιο στο οποίο να υποστηρίζουν με επιχειρήματα αν κατά τη γνώμη τους το Κεντρικό Δόγμα της βιολογίας πρέπει να αναθεωρηθεί από τη σημερινή μορφή σε κάποια νέα που θα περιλαμβάνει και ροή πληροφορίας από πρωτεΐνες σε πρωτεΐνες.

Αποτέλεσμα εικόνας για κεντρικό δόγμα της βιολογίας
Η σημερινή μορφή του κεντρικού δόγματος της βιολογίας από το σχολικό βιβλίο της βιολογίας γενικής παιδείας Γ’ Λυκείου.

http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/634

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *