Σχέδιο μαθήματος “Φωτοσύνθεση και Αναπνοή”

Στα πλαίσια του μαθήματος Εκπαιδευτική Τεχνολογία-Πολυμέσα στη Διδασκαλία της Βιολογίας, ουφ, μας ζητήθηκε να φτιάξουμε ένα σχέδιο μαθήματος και να χρησιμοποιήσουμε ένα από τα διαθέσιμα πρόσθετα του wordpress ώστε να εκπληρώσουμε τον έναν από τους στόχους.

Σχέδιο Μαθήματος

Θέμα: «Φωτοσύνθεση και Αναπνοή»

Ηλικία-Τάξη

Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Β’ Λυκείου.

Διάρκεια:

1 διδακτική ώρα ανάληψης εργασιών και βιβλιογραφικής έρευνας
4 διδακτικές ώρες χωρισμένες σε 2 διαδοχικά δίωρα στο εργαστήριο
1 διδακτική ώρα από απόσταση για παρουσίαση των αποτελεσμάτων

Στόχοι:

Οι μαθήτριες και οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

 1. Να περιγράφουν τις διαδικασίες της φωτοσύνθεσης και της αναπνοής.
 2. Να σχεδιάζουν πειράματα και να κάνουν προβλέψεις με βάση τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει.
 3. Να παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους και να ερμηνεύουν κριτικά διάφορες καταστάσεις της καθημερινής ζωής που σχετίζονται με τη φωτοσύνθεση και την αναπνοή.

Μέθοδος

Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα εργαστούν με τη μέθοδο πρότζεκτ, σε ομάδες των 5 ατόμων. Κάθε ομάδα θα έχει συγκεκριμένους ρόλους τους οποίους θα αποφασίζει ομαδοσυνεργατικά. Η/ο εκπαιδευτικός θα καθοδηγεί τις ομάδες που θα εργάζονται διευρευνητικά με σκοπό να καταλήξουν σε συμπεράσματα και να ανακαλύψουν την γνώση.

Υλοποίηση

Οι μαθήτριες και οι μαθητές θα δουλέψουν ομαδικά στο εργαστήριο και θα σχεδιάσουν πειράματα με την καθοδήγηση της/του εκπαιδευτικού. Η κάθε ομάδα θα αναλάβει να διερευνήσει ένα επιστημονικό ερώτημα, να παρουσιάσει τα αποτελέσματά της και να δώσει την ερμηνεία της με συνοπτικό τρόπο διαμορφώνοντας ένα φόρουμ όπως αυτό που βρίσκεται στο σύνδεσμο http://mde.biologia.gr/tsiki/discussion-topics/φυτά-και-ύπνος-ιδού-η-απορία/
Όλες οι ομάδες θα πρέπει να συμμετέχουν στον σχολιασμό των αποτελεσμάτων όλων των ομάδων και να απαντήσουν στα σχόλια των δικών τους αποτελεσμάτων. Με τη χρήση του πρόσθετου “Discussion Board”, τα παιδιά θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματά τους και τις ερμηνείες τους και θα σχολιάσουν κριτικά την έρευνα όλων των ομάδων. Έτσι εκπληρώνεται ο 3ος στόχος.

 

 

5 thoughts on “Σχέδιο μαθήματος “Φωτοσύνθεση και Αναπνοή”

  1. Λέξεις κλειδιά: done
   Πηγή εικόνας: δεν τη βρίσκω, θα αλλάξω την εικόνα.
   Διόρθωση μορφοποίησης: τώρα είναι η ίδια γραμματοσειρά παντού. Είναι οκ;

 1. Να κάνετε λίγο πιο ξεκάθαρα τα εξής δύο στοιχεία: σχέση στόχου-χρήση ΤΠΕ, γιατί η χρήση του φόρουμ προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα σε σχέση με δια ζώσης συναντήσεις.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *