Μάθημα για τη φωτοσύνθεση στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης Moodle

Στα πλαίσια του μαθήματος Εκπαιδευτική Τεχνολογία-Πολυμέσα στη Διδασκαλία της Βιολογίας, ουφ, μας ζητήθηκε να φτιάξουμε ένα μάθημα στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης Moodle, και πιο συγκεκριμένα στη σελίδα http://e-school.biologia.gr/ . 

Η πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης Moodle προσφέρει πολυάριθμες δυνατότητες για τον σχεδιασμό μαθημάτων. Οι μαθήτριες και οι μαθητές μπορούν να πλοηγηθούν μόνες/οι τους, σύμφωνα με τον χρονικό τους προγραμματισμό, ακολουθώντας τις γραπτές οδηγίες της/του εκπαιδευτικού. Ο τρόπος που έχει σχεδιαστεί το μάθημα και οι λεπτομέρειες στις οδηγίες και τις πληροφορίες, είναι αρκετά ευαίσθητοι παράμετροι, δεδομένου ότι οι μαθήτριες και οι μαθητές δεν έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν άμεσα τις απορίες τους. Αν κάτι δεν δουλεύει ή δεν έχει προβλεφθεί, μπορεί να οδηγήσει στο να απογοητεύσουμε και να αποθαρρύνουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες. Το εγχείρημα είναι όσο δύσκολο το φανταζόμουν, αλλά μόλις καμία/νείς συνηθίσει τη χρήση της πλατφόρμας, παρασύρεται και το απολαμβάνει. Η πλατφόρμα παρέχει ιδέες που δεν είχα ποτέ σκεφτεί!

Το μάθημα που σχεδιάζω για τη φωτοσύνθεση απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Γ’ Γυμνασίου και απαιτεί από τον χρόνο τους τουλάχιστον 3 διδακτικές ώρες, δηλαδή περίπου 2 ώρες και ένα τέταρτο, αλλά σε διαφορετικές εβδομάδες, ώστε πριν προχωρήσουν να έχουν λάβει τα σχόλια για τις γραπτές τους εργασίες. Καθώς η φωτοσύνθεση δεν είναι ακριβώς στην ύλη της Γ’ Γυμνασίου, το μάθημα αυτό θα μπορούσε να γίνει σαν μία έξτρα εργασία, άλλωστε είναι σχεδιασμένο για το σπίτι, με σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες να συνδέσουν την βιολογία με τη χημεία(μόρια-χημικές αντιδράσεις) και τη φυσική(μετατροπές ενέργειας). Στην τελική του μορφή το μάθημα θα πρέπει να μπορεί να λειτουργήσει με την αυτοματοποιημένη ανατροφοδότηση των κουίζ, χωρίς την σύγχρονη παρέμβασή μου και ο ρόλος μου θα περιορίζεται στη διόρθωση και σχολιασμό των γραπτών εργασιών.

Στόχοι

Οι γνωστικοί στόχοι του μαθήματος είναι να μπορούν οι μαθητές και οι μαθήτριες να:

  • Απαριθμήσουν τα απαραίτητα υλικά για την φωτοσύνθεση και τα προϊόντα της.
  • Περιγράψουν πώς τα φυτά εξασφαλίζουν τα υλικά αυτά.
  • Αναφέρουν το πού συμβαίνει η φωτοσύνθεση σε ένα φυτό και πού στο φυτικό κύτταρο.
  • Απαριθμήσουν τις μετατροπές ενέργειας που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της φωτοσύνθεσης.
  • Περιγράψουν το ρόλο της αναπνοής, τα υλικά που χρειάζεται και τα προϊόντα της. 

Σκοπός

Στο τέλος του μαθήματος, αναμένεται από τους μαθητές και τις μαθήτριες να μπορούν να αξιολογήσουν διλήμματα που αφορούν την φωτοσύνθεση και την αναπνοή και να πάρουν θέση σε επιστημονικά παράδοξα, τεκμηριώνοντας την άποψή τους.

Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες που έχουν ενταχθεί μέχρι τώρα, ικανοποιούν κάποιους από τους στόχους αλλά όχι όλους. Ίσως έχω βάλει ψηλά τον πήχη, όμως αυτό είναι το βασικό μου κίνητρο. Ενδέχεται στον υπολογισμό των ωρών να προστεθεί μία παραπάνω διδακτική ώρα. 

Οι δραστηριότητες είναι κυρίως ηλεκτρονικές, όπου οι μαθητές μελετούν μία πηγή πληροφορίας και καλούνται να δώσουν απαντήσεις σε σχετικές ερωτήσεις ή να τεκμηριώσουν τη γνώμη τους για κάποιο ζήτημα μέσα σε περιορισμένο αριθμό λέξεων.

Αξιολόγηση

Στο πρώτο θέμα με το καλημέρα σας, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να απαντήσουν σε ένα τέστ με σκοπό να διαγνωστεί τι θυμούνται από τα περασμένα έτη. Σε αυτό το τεστ έχω σκοπό να αφαιρέσω την ανατροφοδότηση, και αν υπάρχει τρόπος να το φέρω σε αντιπαραβολή με το πανομοιότυπο τεστ που ακολουθεί την πρώτη πηγή πληροφορίας.

Αξιολόγηση  πραγματοποιείται σχεδόν μετά από κάθε δραστηριότητα, είτε με τη μορφή γραπτής εργασίας, ή με τη μορφή κουίζ. Στο τέλος, οι μαθήτριες και οι μαθητές καλούνται να χρησιμοποιήσουν την γνώση που αποκόμισαν και τις κριτικές τους δεξιότητες για να εξηγήσουν ένα παράδοξο: μία φιάλη με ένα ολοζώντανο φυτό που έχει σφραγιστεί από το 1972. Την ιστορία αυτή την έχουμε πάρει από τον τύπο.

 

 

 

 

3 thoughts on “Μάθημα για τη φωτοσύνθεση στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης Moodle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *