“Η Μαγειρική των Φυτών”, δραστηριότητα για την Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας

Στις ζωγραφιές των παιδιών φαίνεται η γυάλα με το υδρόβιο φυτό και οι φυσαλίδες του οξυγόνου, καθώς και το πείραμα με το χλωρικό κάλιο και την γλυκόζη.
Εδώ επίσης φαίνεται η γυάλα με το υδρόβιο φυτό, οι φυσαλίδες του οξυγόνου και ο ήλιος.
“Κάνε λίγο πιο κει, το δικό μου δεν πιάνει!”
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

One thought on ““Η Μαγειρική των Φυτών”, δραστηριότητα για την Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *