Παρουσίαση Ξενόγλωσσης Έρευνας

Στο άρθρο αυτό, επισυνάπτεται η μεταφρασμένη παρουσίαση με την μορφή PowerPoint μιας ξενόγλωσσης έρευνας που έχει σαν αντικείμενο μελέτης της την χρήση και τον ρόλο των ΤΠΕ στην Διδακτική της Βιολογίας. Σκοπός μας είναι να καταδείξουμε την ανάγκη διεύρυνσης της χρήσης των ΤΠΕ σαν ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, το οποίο προωθεί την γνώση με σύγχρονες και πιο ενδιαφέρουσες μεθόδους.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

1 comment

  1. Δεν είναι ξεκάθαρη ποια ακριβώς είναι η έρευνα, αφού δεν φαίνεται ούτε ο τίτλος ούτε η πηγή της. Επίσης, δεν υπάρχει εισαγωγική εικόνα, ούτε ετικέτες, ενώ βλέπω πως είναι μέσα σε μία κατηγορία με τον τίτλο “Άρθρα” που απλά είναι η παλιά κατηγορία uncategorized την οποία έχετε μετονομάσει σε “Άρθρα”. Θα πρέπει όλα τα παραπάνω να βελτιωθούν, ενώ σίγουρα χρειάζεται και μία αναλυτικότερη παρουσίαση μέσα στο κείμενο της εν λόγω εργασίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published.