Μοντέλο 5Ε: Μαθαίνουμε τις Ομάδες αίματος

Προκειμένου να διδάξουμε σε μαθητές Λυκείου το κομμάτι “Ομάδες αίματος” από το σχολικό εγχειρίδιο της Βιολογίας, κάναμε χρήση του Μοντέλου 5Ε και δράσαμε σαν να είμαστε εντός τάξεως και απευθυνόμαστε σε αυτούς. Αρχικά, στο κομμάτι της Ενεργοποίησης, θέσαμε τους επιδιωκόμενους στόχους μάθησης και τους συνδέσαμε με προηγούμενή τους γνώση, ενώ στο κομμάτι της Εξερεύνησης, τους δώσαμε ένα παράδειγμα από την καθημερινή μας ζωή, ώστε να τους κεντρίσουμε το ενδιαφέρον και να τους κινητοποιήσουμε να σκεφτούν.

Στη συνέχεια, προχωρήσαμε στην Εξήγηση, όπου εισαγάγαμε νέες έννοιες, όπως αντιγόνο και αντίσωμα, και διεισδύσαμε στην νέα γνώση, ενώ μέσω της Επεξεργασίας μπορέσαμε να επεκταθούμε εννοιολογικά και να εμβαθύνουμε ζητώντας τη συμμετοχή των μαθητών.

Στο τέλος, προχωρήσαμε στο κομμάτι της Εξέτασης, όπου μάς δόθηκε η δυνατότητα μέσω ενός μικρού κουίζ να αξιολογήσουμε τους μαθητές αναφορικά με την πρόοδό τους, ενώ και οι ίδιοι προέβησαν σε αξιολόγηση των όσων διδάχθηκαν και γνωρίζουν.

Εικόνα από Onmed.gr
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

7 comments

Skip to comment form

  1. Πολύ καλή εφαρμογή του μοντέλου 5Ε, αλλά θα μπορούσατε να είχατε μία καλύτερη ανάρτηση. Για παράδειγμα, δεν έχετε προσθέσει το άρθρο σε κάποια κατηγορία, δεν βλέπω κάποια εικόνα ή κάποια ευρύτερη ανάλυση της εργασίας που κάνατε.

  2. 123

  3. 123

  4. 123

  5. Ωραία θεματική!

  6. Ενδιαφέρουσα προσέγγιση!

  7. Εξαιρετική δουλειά!

Leave a Reply

Your email address will not be published.