Εκπαιδευτική δραστηριότητα : «Ο μαθητής γίνεται ερευνητής»

Εκπαιδευτική δραστηριότητα : «Ο μαθητής γίνεται ερευνητής»

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα έχει ως σκοπό την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και αξιολόγησης των ερευνητικών ερωτημάτων, αλλά και των απαντήσεων που θα πάρουν. Ο εκπαιδευτικός θα πάρει μια τυχαία μελέτη περίπτωσης (π.χ.αναδάσωση Πάρνηθας) και θα αναθέσει στους μαθητές  (αφού τους χωρίσει σε ομάδες των 4-5 ατόμων) τη διεξαγωγή έρευνας και τη κατασκευή ερωτημάτων από τους μαθητές.

Αναδάσωση από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Μοσχάτου

Στόχοι

 

-Οι μαθητές να εντρυφήσουν στη διαδικασία διεξαγωγής μιας έρευνας

-Οι μαθητές σχεδιάζουν ερωτήσεις και έρχονται αντιμέτωποι με ζητήματα πολύπλευρων προεκτάσεων

-Άντληση πληροφορίας από την «πηγή»

-Ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας του εκάστοτε μαθητή

-Διάλεξη από ειδικούς επιστήμονες γνώστες των μεσογειακών οικοσυστημάτων.

 

Διδακτικό υλικό-εργαλεία

 

  • Ενημέρωση από εκπροσώπους Περιβαλλοντικών οργανώσεων, Καθηγητών του Ε.Κ.Π.Α. ή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνώση πάνω στα οικοσυστήματα
  • Επικοινωνία με τις Αρχές που ανέλαβαν την διαδικασία της αναδάσωσης
  • Επίσκεψη σε  Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
  • Φύλλα εργασίας

 

Χρονική διάρκεια:

4 διδακτικές ώρες

 

Γενικές πληροφορίες (Τι κάνουν ο Δ οι μαθητές σε σχέση με τι δραστηριότητα και τους στόχους που επιδιώκονται στα βήματα του φύλλου εργασίας)

 

Οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες των 4-5 ομάδων και θα τους δοθεί το παρακάτω φύλλο εργασίας. Στο έντυπο αυτό, θα πρέπει να καταγράψουν τα ερευνητικά ερωτήματα που θέτουν προς διερεύνηση στη πρώτη στήλη και να σχολιάσουν γιατί κατέληξαν σε αυτό το ερώτημα ή οτιδήποτε άλλο άξιο αναφοράς στη δεύτερη στήλη.Το φύλλο εργασίας συμπληρώνεται αφού έχουν χρησιμοποιηθεί όλα τα εκπαιδευτικά εργαλεία.Τέλος ακολουθεί συζήτηση και σχολιασμός μέσα στη τάξη μεταξύ των ομάδων και του εκπαιδευτικού.

 

 

 

 

 

             ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ   ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ                    ΣΧΟΛΙΑ                                                                  ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.
2.
3.
4.
5.

One thought on “Εκπαιδευτική δραστηριότητα : «Ο μαθητής γίνεται ερευνητής»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *