ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

της Σοφίας Γιακουμή Απόφοιτος Τεχνολόγος Γεωπονίας, Τμήμα Ιχθυοκομίας – Αλιείας, ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Τα τελευταία 24 χρόνια εργάζεται ως Τεχνικός Επιστήμονας στο Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων & Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ, με κύριο ερευνητικό αντικείμενο την προστασία απειλούμενων ειδών γλυκού νερού, την βιολογία και οικολογία ψαριών γλυκού νερού, με έμφαση στα ενδημικά είδη και την…

Read More