Μίτωση – Μείωση / Διδακτικό μοντέλο 5Ε

Εργασία του μαθήματος Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα στη Διδασκαλία της Βιολογίας Χαματζόλας Στυλιανός, Γιακουμή Σοφία Καθ. Π. Στασινάκης Για τη συγκεκριμένη διδακτική Ενότητα (Βιολογία Β΄ Λυκείου, Κεφάλαιο 4: «Γενετική») θα εφαρμοστεί το Διδακτικό Μοντέλο 5Ε και θα ακολουθηθεί η παρακάτω διδακτική προσέγγιση, χωρισμένη σε φάσεις. ΦΑΣΗ 1. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Σε πρώτη φάση γίνεται διατύπωση ορολογίας και…

Read More

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

της Σοφίας Γιακουμή Απόφοιτος Τεχνολόγος Γεωπονίας, Τμήμα Ιχθυοκομίας – Αλιείας, ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Τα τελευταία 24 χρόνια εργάζεται ως Τεχνικός Επιστήμονας στο Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων & Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ, με κύριο ερευνητικό αντικείμενο την προστασία απειλούμενων ειδών γλυκού νερού, την βιολογία και οικολογία ψαριών γλυκού νερού, με έμφαση στα ενδημικά είδη και την…

Read More