ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:

IMPLEMENTING A FLIPPED CLASSROOM: A CASE STUDY OF BIOLOGY TEACHING IN A GREEK HIGH SCHOOL Gariou – Papalexiou Α., Papadakis S., Manousou Ε. & Geirgiadou I. (2017). Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, Vol.: 18(3), Article 3. Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να διερευνήσει την εφαρμογή του μοντέλου της «ανεστραμμένης τάξης» ως συμπληρωματικής μεθόδου στην…

Read More

Χαρτογράφηση εννοιών

Οι εννοιολογικοί χάρτες επινοήθηκαν από τον Joseph D. Novak στο πλαίσιο ενός ερευνητικού προγράμματος του Πανεπιστημίου του Cornell με βάση τη θεωρία της «Νοηματικής – Προσληπτικής μάθησης» του D. Ausubel. Ο εννοιολογικός χάρτης είναι διάγραμμα το οποίο παρουσιάζει οργανωμένα και με ιεραρχικό τρόπο τις έννοιες και τις πληροφορίες οι οποίες εμπεριέχονται σε μία διδασκαλία, σύμφωνα…

Read More

Εκμάθηση ΚΩΔΙΚΑ Wiki

Το wiki είναι ένα δημοσιευμένο σύστημα λογισμικού, μέσω του οποίου οι χρήστες επεξεργάζονται και διαχειρίζονται από κοινού αρχεία, κείμενα, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Ένα τυπικό wiki περιέχει πολλές σελίδες για τα θέματα ή το σκοπό ενός έργου και θα μπορούσε να είναι είτε ανοιχτό στο κοινό είτε περιορισμένο για χρήση εντός ενός οργανισμού. Τα…

Read More

Συμβολή στην Βικιπαίδεια

Στα πλαίσια του μαθήματος Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα στη Διδασκαλία της Βιολογίας, σε μία προσπάθεια περαιτέρω εξεικείωσης με την χρήση της εφαρμογής της Ελληνικής Βικιπαίδειας και προκειμένου να συμβάλουμε στην σημαντική αυτή προσπάθεια με το δικό μας «λιθαράκι», ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα: Αρχικά πραγματοποιήθηκαν μικρές συνεισφορές στα λήμματα «Μόα (πτηνά)», «Ταχυδρομικό περιστέρι», «Βιοκοινωνική εγκληματολογία» και…

Read More

Βικιπαίδεια

Η Βικιπαίδεια ή Wikipedia είναι ένα συλλογικό εγκυκλοπαιδικό εγχείρημα που έχει συσταθεί στο Διαδίκτυο, παγκόσμιο, πολύγλωσσο, που λειτουργεί με την αρχή του wiki. Η Βικιπαίδεια έχει ως στόχο να παρέχει ελεύθερα επαναχρησιμοποιήσιμο περιεχόμενο, με αντικειμενικά και επαληθεύσιμα στοιχεία, που ο καθένας μπορεί να τροποποιήσει και να βελτιώσει. Η Ελληνική Βικιπαίδεια είναι η ελληνόφωνη έκδοση της Wikipedia, της δωρεάν διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας….

Read More