Χαρτογράφηση εννοιών

Οι εννοιολογικοί χάρτες επινοήθηκαν από τον Joseph D. Novak στο πλαίσιο ενός ερευνητικού προγράμματος του Πανεπιστημίου του Cornell με βάση τη θεωρία της «Νοηματικής – Προσληπτικής μάθησης» του D. Ausubel. Ο εννοιολογικός χάρτης είναι διάγραμμα το οποίο παρουσιάζει οργανωμένα και με ιεραρχικό τρόπο τις έννοιες και τις πληροφορίες οι οποίες εμπεριέχονται σε μία διδασκαλία, σύμφωνα…

Read More