Συμβολή στην Βικιπαίδεια

Στα πλαίσια του μαθήματος Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα στη Διδασκαλία της Βιολογίας, σε μία προσπάθεια περαιτέρω εξεικείωσης με την χρήση της εφαρμογής της Ελληνικής Βικιπαίδειας και προκειμένου να συμβάλουμε στην σημαντική αυτή προσπάθεια με το δικό μας «λιθαράκι», ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα: Αρχικά πραγματοποιήθηκαν μικρές συνεισφορές στα λήμματα «Μόα (πτηνά)», «Ταχυδρομικό περιστέρι», «Βιοκοινωνική εγκληματολογία» και…

Read More

Βικιπαίδεια

Η Βικιπαίδεια ή Wikipedia είναι ένα συλλογικό εγκυκλοπαιδικό εγχείρημα που έχει συσταθεί στο Διαδίκτυο, παγκόσμιο, πολύγλωσσο, που λειτουργεί με την αρχή του wiki. Η Βικιπαίδεια έχει ως στόχο να παρέχει ελεύθερα επαναχρησιμοποιήσιμο περιεχόμενο, με αντικειμενικά και επαληθεύσιμα στοιχεία, που ο καθένας μπορεί να τροποποιήσει και να βελτιώσει. Η Ελληνική Βικιπαίδεια είναι η ελληνόφωνη έκδοση της Wikipedia, της δωρεάν διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας….

Read More