Η πρόοδο των νέων τεχνολογιών

Αρχικά, είναι επιβεβλημένη η παρουσίαση των δύο ενοτήτων που δημιούργησα στην προσωπική μου σελίδα. Μία ενότητα αφορά στο προφίλ μου και η άλλη στην εξέλιξη των τεχνολογιών της πληροφορικής. Συγχρόνως, έχουν εισαχθεί εξωτερικοί και εσωτερικοί σύνδεσμοι για την περαιτέρω ενίσχυση και εμβάθυνση των γνώσεων σε σχέση με την πρόοδο των…