εργασία του μαθήματος Εκπαιδευτική-Τεχνολογία Πολυμέσα στην Διδασκαλία της Βιολογίας

Η Γενετική Ιατρική και ο ρόλος της Intergeneticsintergenetics.eu Αρχικά, αξιοποιώντας το μοντέλο 5Ε έγινε εκτενής αναφορά σε ένα σπουδαίο τομέα της γενετικής που είναι η μείωση και η μίτωση. Πιο συγκεκριμένα, υλοποιήθηκε μια εισαγωγή γι' αυτές τις έννοιες και στην συνέχεια, έγινε προσπάθεια σύνδεσης με κάποιο καθημερινό φαινόμενο. Παράλληλα, διατυπώθηκαν…