Η πρόοδο των νέων τεχνολογιών

Αρχικά, είναι επιβεβλημένη η παρουσίαση των δύο ενοτήτων που δημιούργησα στην προσωπική μου σελίδα. Μία ενότητα αφορά στο προφίλ μου και η άλλη στην εξέλιξη των τεχνολογιών της πληροφορικής. Συγχρόνως, έχουν εισαχθεί εξωτερικοί και εσωτερικοί σύνδεσμοι για την περαιτέρω ενίσχυση και εμβάθυνση των γνώσεων σε σχέση με την πρόοδο των…

βιογραφικό

γενετική Ονομάζομαι στέλιος χαματζόλας και είμαι απόφοιτος της σχολής μηχανικών περιβάλλοντος του πολυτεχνείου κρήτης που είναι πενταετούς φοίτησης και αναγνωρίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος.