Οι στόχοι μου

Αρχικά , είναι επιβεβλημένη η χρήση της σελίδας του ιστολογίου για την ανάδειξη της σημαντικότητα του και της διευκόλυνσης για την ανάρτηση άρθρων και μενού. Ο σπουδαιότερος στόχος της σελίδας αυτή είναι η προώθηση και η διαφήμιση των άρθρων μου ώστε να γίνουν ευρύτατα γνωστά. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση και επαγρύπνηση των πολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται δημοσίευση άρθρων με αναλυτική περιγραφή του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής , των επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου και τους τρόπους αντιμετώπισης. Άρα, επιτυγχάνεται ο στόχος της δημιουργίας ενεργών πολιτών.

Παράλληλα, η εκτεταμένη χρήση του ιστολογίου αποδεικνύει την μεγαλύτερη εξοικείωση και την πλήρη κατανόηση της ύλης του μαθήματος. Το ιστολόγιο έχει πολλές δυνατότητες με αποτέλεσμα να καθίσταται εύχρηστο για όλους και κατ’ επέκταση η χρήση των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα του διαδικτύου. Βέβαια, είναι βαρυσήμαντης σημασίας να τονιστεί ότι το ιστολόγιο δίνει την ευκαιρία διαφήμισης επιστημονικών βιβλίων και συγγραμμάτων για την εμβάθυνση των γνώσεων των φοιτητών αλλά, και άλλων προϊόντων για την παραγωγή κέρδους .Καταληκτικά, γίνεται σαφές ότι το ιστολόγιο καθίσταται αναγκαίο εργαλείο για την απλούστευση και βελτίωση της ζωή μας.