Στόχοι του ιστολογίου

Η Βιολογία είναι η επιστήμη που μελετά τα φαινόμενα και τις διαδικασίες της ζωής. Οι τελευταίες ραγδαίες εξελίξεις στον συγκεκριμένο χώρο αλλά και τα βιώματά μας, φανερώνουν πως αξίζει η ενασχόληση, η ενημέρωση και η παρακολούθηση της συγκεκριμένης επιστήμης. Το ιστολόγιο δημιουργήθηκε στα πλαίσιο του μεταπτυχιακού στη Διδακτική της Βιολογίας και συγκεκριμένα έχει τους εξής στόχους:

  • Η καλλιέργεια του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης για το μάθημα της Βιολογίας.
  • Η διατύπωση βιολογικών φαινομένων με τρόπο απλό και κατανοητό από τους αναγνώστες.
  • Η παρότρυνση των αναγνωστών με την ενασχόληση βιολογικών θεμάτων.
  • Η ενθάρρυνση των μαθητών/τριών να πειραματιστούν με διάφορες προσομοιώσεις βιολογικού ενδιαφέροντος.