Μοντέλο 5Ε

Πηγή Εικόνας: http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2250/Biologia_A-Gymnasiou_html-empl/index1_1.html

Στα πλαίσια του μαθήματος “Εκπαιδευτική Τεχνολογία-Πολυμέσα στη Διδασκαλία της Βιολογίας” (ΔΠΜΣ Διδακτική της Βιολογίας), με υπεύθυνο καθηγητή τον κύριο Παναγιώτη Στασινάκη, πραγματοποιήσαμε με την συνάδελφο Παναγιώτα Παναγιώτη εργασία στην οποία έγινε εφαρμογή του Μοντέλου Διδασκαλίας 5Ε στο υποκεφάλαιο 1.1 “Τα Χαρακτηριστικά των Οργανισμών” στη Βιολογία της Α΄Γυμνασίου.

Σύμφωνα με το Μοντέλο 5Ε, ο καθηγητής-δάσκαλος φτιάχνει ένα σχέδιο μαθήματος με τελικούς στόχους, στο οποίο πρώτα απαιτείται η Ενργοποίηση των μαθητών του, δλαδή προσπαθεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον τους για το θέμα του μαθήματος. Στη συνέχεια βάζει τους μαθητές στη διδικασία της Εξερεύνησης κατά την οποία με κάποιο πείραμα ή με μελέτη ενός φαινομένου της καθημερινότητας οι μαθητές εμπλέκονται για να διερευνήσουν το θέμα. Στο επόμενο βήμα είναι εμπλέκεται ο δάσκαλος και εισάγει νέες έννοιες, νέους ορισμούς, διδάσκει δηλαδή τη θεωρία των πιο πάνω (Εξήγηση). Ακολουθεί η Επεξεργασία, όπου οι μαθητές στα πλάισια μιας δραστηριότητας εφαρμόζουν ό,τι έμαθαν στις προηγούμενες φάσεις, τα κατανοούν και επεκτήνουν τις γνώσεις τους. Τέλος, ο δάσκαλος μέσα από διάφορες δραστηριότητες αξιολόγησης (φύλλο εργασίας, κουίζ,..) Εξετάζει τους μαθητές για να διαπυστώσει αν επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχε θέσει στην αρχή του μαθήματος.

1.1Τα Χαρακτηριστικά των Οργανισμών

Στο τέλος του μαθήματος οι μαθητές θα πρέπει (Διδακτικοί Στόχοι):

  1. Να μπορεί να ξεχωρίζει στο περιβάλλον του τους ζωντανούς οργανισμούς από τα άβια σώματα.
  2. Να μπορεί να αντιλαμβάνεται τη διαφορά ανάμεσα στα έμβια και τα νεκρά σώματα.
  3. Να μπορεί να προσδιορίζει τις χαρακτηριστικές ιδιότητες της ζωής.

Εργασία 5Ε

mini-cv

Aikaterini Christoforou, Nationality: Cypriot

Academic Education: 2015-2021 National and Kapodistrian University of Athens Department of Biology -Thesis “Properties of the medicinal plants of the botanical garden of Athens” / 2008-2014 High School Diploma Regional High School of Lefkara -Participations in Volunteering and school events /-Participations in Cyprus National Biology Olympiad

Experience: From 2015-2020 (summer work)-PARADISIOTIS LTD-Food Quality Department

Language skills: -Greek: Fluent/ -English: Good

Computer skills: MS Word: Excellent/MS Power Point: Excellent/ MS Excel: Good

Interests/Hobbies: -Singing/-Dancing(traditional dances)/-Drawing-Crafts