Βιοχημεία σε 3 διαστάσεις- ξεδιπλώνοντας τις δομές και τις λειτουργίες…

   Στη σημερινή εποχή όπου η γνώση είναι προσβάσιμη σε όλους, έννοιες όπως αυτές του DNA, RNA και των πρωτεϊνών είναι οικείες. Μπορούμε όμως να αντιληφθούμε τη δομή αυτών των μακρομορίων στην πραγματική τους υπόσταση; Πολλές φορές η φαντασία δεν αρκεί για να μετατρέψει την πληροφορία των εικόνων σε τρισδιάστατη στερεοδιάταξη. Το ζήτημα μπορεί να…

Read More