Χαρτογραφώντας τις έννοιες: το παράδειγμα της πρόσληψης τροφής

  Έχουμε ακούσει για χαρτογράφηση γονιδιώματος, για χαρτογράφηση εγκεφάλου, για χαρτογράφηση ηλεκτρικού πεδίου ακόμα και για χαρτογράφηση της Γης! Όλα τα σύνθετα συστήματα απαιτούν την παραστατική κωδικοποιημένη περιγραφή και οπτικοποίησή τους με απώτερο σκοπό τη βαθύτερη κατανόησή τους. Στον τομέα της εκπαίδευσης η χαρτογράφηση των εννοιών είναι ευρέως διαδεδομένη.    Οι εννοιολογικοί χάρτες αποτελούν ένα σύγχρονο…

Read More

Ηλεκτρονικές εφαρμογές και Πρόσθετα εν…τάξη

Η ενσωμάτωση του παιχνιδιού στην τάξη μετατρέπει το μάθημα σε μία ευχάριστη διαδικασία, όπου ο μαθητής μπορεί να εμπεδώσει τις βασικές αρχές. Με αφορμή αυτήν την παρατήρηση παρουσιάζεται ο σχεδιασμός μαθήματος της Βιολογίας Γ’ Γυμνασίου, χρησιμοποιώντας το Πρόσθετο του WordPress HD Quiz. Συγκεκριμένα, έχει επιλεχθεί η Ενότητα 2,  Κεφάλαιο 2.2. Οργάνωση και λειτουργίες του Οικοσυστήματος…

Read More