Κώδικας Wiki… ή αλλιώς στη γλώσσα των υπολογιστών

Από αρχαιοτάτων χρόνων υπήρχε η ανάγκη για τη δημιουργία μιας κοινής γλώσσας επικοινωνίας μεταξύ ομάδων ανθρώπων, ενός κώδικα, αποτελούμενου από σύμβολα, ώστε να είναι κατανοητός μόνο από τους ανθρώπους που τον χρησιμοποιούν. Η ανάγκη αυτή διατηρείται μέχρι και σήμερα, ιδιαίτερα στα πολύπλοκα συστήματα, όπως αυτά της πληροφορικής. Για το λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί η γλώσσα…

Read More