Άλλη μια σελίδα…

Η σελίδα αυτή έχει διττό ρόλο, να προσεγγίσει βασικές έννοιες και ζητήματα της Βιολογίας  και να προτείνει σύγχρονες και εναλλακτικές μεθόδους εκπαίδευσης και διάδοσης της επιστήμης.

Εισαγωγή στη Βιολογία: Η Βιολογία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η Επιστήμη της Ζωής , καθώς μελετά φαινόμενο από το μικρόκοσμο του κυττάρου μέχρι το θαυμαστό κόσμο των ζώων, των φυτών, των μυκήτων των βακτηρίων και γενικότερα των οικοσυστημάτων. Η σελίδα απευθύνεται  με τρόπο απλό και παραστατικό σε ένα κοινό που δεν είναι απαραίτητα εξοικειωμένο με την Επιστήμη, εξηγώντας θεμελιώδεις έννοιες της Βιολογίας. Απώτερος σκοπός είναι η τροφοδότηση του αναγνωστικού κοινού με ερεθίσματα, ώστε να προσελκύσει το ενδιαφέρον του και να κατανοήσει την Επιστήμη.

Διδακτική της Βιολογίας:  Στη σημερινή κοινωνία όπου η τεχνολογία έχει εισβάλλει στην καθημερινότητα ο εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος είναι επιτακτική ανάγκη. Μέσω αυτής της σελίδας δίνονται καινοτόμες ιδέες για τον τρόπο διδασκαλίας ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν και να “αγαπήσουν” τη Βιολογία. Οι μέθοδοι που προτείνονται χαρακτηρίζονται από τη μαθητοκεντρική και κιναισθητική διδασκαλία, όπου ο μαθητής γίνεται ο παραγωγός της γνώσης και όχι απλά ο παθητικός αποδέκτης.

 

Καλώς ήρθατε λοιπόν στο μαγικό κόσμο της Βιολογίας.

Το ταξίδι ξεκινάει,

προσδεθείτε!