Όλα ξεκίνησαν στα πλαίσια μιας εργασίας κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού μου με στόχο τη δημιουργία του προφίλ μου, ως μια νέα συγγραφέας της παγκόσμιας αυτής εγκυκλοπαίδειας της Wikipedia. Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού μου -με όνομα Bioan94- ετοίμασα ένα κείμενο με επιλεκτικές προσωπικές πληροφορίες και μια παράγραφο σχετικά με τα πλεονεκτήματα των ΤΠΕ στην Διδακτική της Βιολογίας, το οποίο και ανήρτησα. Στο κείμενο αυτό ενσωμάτωσα συνδέσμους (εσωτερικούς και εξωτερικούς), καθώς και πολυμεσικά στοιχεία (κυρίως για να μάθω τις διαδικασίες αυτές).

Κατά τη διάρκεια αυτής της εργασίας, μιας εργασίας-γνωριμίας με την Wikipedia, διαπίστωσα στην πράξη ότι η στρατηγική για την ενσωμάτωση εσωτερικού συνδέσμου είναι διαφορετική από αυτή για την εξωτερική, ενώ χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή κατά την προσθήκη πολυμέσων και ειδικότερα όσον αφορά πνευματικά δικαιώματα όπου και απαιτείται ακρίβεια. Επίσης, πριν την ενσωμάτωση εικόνας στο πρώτο μου αυτό άρθρο όφειλα να φορτώσω το αρχείο στη Wikipedia, όπως παρακάτω:

Πολύ βοηθητικό για έναν νέο χρήστη είναι το γεγονός ότι υπάρχουν ακριβείς οδηγίες για κάθε βήμα.

Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται η προσωπική μου σελίδα.

Και αφού γίναν αυτά τα πρώτα δειλά βηματάκια βγήκα από τον προστατευμένο χώρο του προχείρου και της προσωπικής μου ιστοσελίδας και πραγματοποίησα μια συνεισφορά σ’ ένα πραγματικό άρθρο της Wikipedia. Συγκεκριμένα, αποφάσισα να προσθέσω πληροφορίες σχετικά με το πλάσμα του αίματος, κυρίως της σύστασής του.

Παρακάτω φαίνονται οι διαφορές μεταξύ του προηγούμενου άρθρου της Wikipedia (αριστερά) και του ίδιου άρθρου έπειτα από τις δικές μου προσθήκες (δεξιά).


Το κείμενο έτσι όπως εμφανίζεται σήμερα στη Wikipedia έχει την παρακάτω μορφή:

Και αυτά είναι μόνο η αρχή… Προσωπικά το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον ο καθένας μας να συνεισφέρει σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια με βάση τα δικά του ενδιαφέροντα και ασχολίες.

Θα έλεγα κλείνοντας ότι…

Η Wikipedia είναι μια εγκυκλοπαίδεια από εμάς για εμάς!

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

One thought on “Τα πρώτα μου βήματα στη Wikipedia”

Leave a Reply

Your email address will not be published.