Ιστολόγια φοιτητών

Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα ιστολογίων WordPress και τη δυνατότητα που αυτή έχει για τη δημιουργία δικτύου ιστολογίων (ουσιαστικά υπάρχει μία κεντρική εγκατάσταση και χρησιμοποιείται και για τα άλλα ιστολόγια), ο κάθε φοιτητής έχει αποκτήσει το δικό του ιστολόγιο.

Στόχος είναι σε αυτό να αναρτά τη δραστηριότητά του, τόσο κατά το μάθημα της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας όσο και γενικότερα. Πάντα με θέματα που αφορούν τη Διδακτική και ιδιαίτερα τη Βιολογία.

Οπότε, οι φοιητές και τα ιστολόγιά τους είναι:

Add Comment