Πλάστες: Είναι κυττοπλασματικά οργανίδια που συναντώνται μόνο στα φυτικά
κύτταρα. Εμφανίζονται σε τρείς μορφές: τους λευκοπλάστες, χρωμοπλάστες
και τους σημαντικότερους όλων χλωροπλάστες.

 • Χρωμοπλάστες: περιέχουν κόκκινες, κίτρινες και πορτοκαλί χρωστικές.
  Δίνουν το χαρακτηριστικό χρώμα σε καρπούς (τομάτα), ρίζες, λαχανικών
  (καρώτο) και πέταλα ανθέων.
 • Χλωροπλάστες: περιέχουν την χρωστική χλωροφύλλη. Το σχήμα και το
  μέγεθος τους ποικίλει. Ο αριθμός σε κάθε κύτταρο μεταβάλλεται ανάλογα και
  με τη θέση του κυττάρου στα φυτικά όργανα. Παρατηρούνται εύκολα στα
  παρεγχυματικά κύτταρα του μεσοφύλλου και του φλοιού του βλαστού των
  ποωδών φυτών.
 • Λευκοπλάστες: μέσα σ’ αυτούς σχηματίζονται οι αμυλόκοκκοι. Οι αμυλόκοκκοι είναι από τα πιο σημαντικά νεκρά έγκλειστα και αποτελούν το αφομοιωτικό άμυλο.  

περισσότερες λεπτομέρειες για τις δομές των φυτικών κυττάρων και εργαστηριακή παρατήρησή τους στο μικροσκόπιο βλ.http://www.teidasoponias.gr/site/news/xtra/morfologia/8a.pdf

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Comment